clock
logo
banner-search
ทัวร์เส้นทางสายไหม

ทัวร์เส้นทางสายไหม

ทัวร์เส้นทางสายไหม จางเย่ - ด่านเจียยี่กวน - ทะเลลาบจันทร์เลี้ยว - ถ้ำพระมอเกาคู - เมืองโบราณเกาฉางกู่เฉิง - ภูเขาเปลวเพลิง - อูรูมูฉี - พิพิธภัณฑ์ซินเกียง - นั่งรถไฟความเร็วสูงเมืองจางเย่ ชมด่านเจี่ยยี่กวน - ย้อนรอยอดีตเที่ยวเมืองโบราณเกาฉางกู่เฉิง เดินทางสู่ภูเขาเปลวเพลิงทัวร์เส้นทางสายไหมคุณภาพพรีเมี่ยม ระดับ 5 ดาว เราเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเส้นทางมามากกว่า 20 ปี เที่ยวแบบมืออาชีพ พักหรูนอนสบายโรงแรมระดับ 5 ดาว อาหารหลากหลาย ทัวร์เส้นทางสายไหมพรีเมี่ยมไม่ลงร้าน รวมโปรโมชั่นเที่ยวเส้นทางสายไหม 2566-2567 | เที่ยวเส้นทางสายไหม 2023-2024 | ทัวร์เส้นทางสายไหม 2566-2567 | ทัวร์เส้นทางสายไหม 2023-2024 | ทัวร์เส้นทางสายไหม | เที่ยวเส้นทางสายไหม | แพ็คเกจทัวร์เส้นทางสายไหม | ตั๋วเครื่องบินไปเส้นทางสายไหม | วีซ่าท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม | ที่พักเส้นทางสายไหม| ร้านอาหารเส้นทางสายไหม | ช้อปปิ้งเส้นทางสายไหม | กิจกรรมท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม | สถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม มาไว้ให้ท่านแล้วที่นี้

ทัวร์เส้นทางสายไหม 13 พีเรียด จาก 4 โปรแกรม

Loading...

เส้นทางสายไหม ตามรอยพระถังซัมจั๋ง นั่งรถไฟความเร็วสูง สัมผัสวัฒนธรรมที่หลากหลายและสวยงาม 8D7N พัก 4 ดาว ไม่ลงร้าน

ทัวร์โค๊ด URC2401039C
เมืองหลานโจว - เมืองจางเย่ - ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียน - ซานตันเสียตี้เม่า - วัดต้าฝอ - เมืองเจี่ยยี่กวน - ด่านเจี่ยยี่กวน - ตุนหวง - ทะเลทรายหมิงซาซาน - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว - ขี่อูฐ - ถ้ำพระมอเกาคู - เมืองทูรูฟาน - ถ้ำพระพุทธรูปพันองค์ - เมืองโบราณเกาฉาง - ภูเขาเปลวเพลิง - คานเอ๋อจิ่ง - ชมการแสดงชนเผ่าอุยกูร์ - อูหลู่มูฉี - ตลาดต้าปาจา - พิพิธภัณฑ์ซิงเจียง - สวนหงซาน - แม่น้ำเหลือง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Spring Airlines
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 48,900 บ.

เส้นทางสายไหม ย้อนรอยเส้นทางประวัติศาสตร์ อารยธรรมหลายพันปี 8วัน7คืน พัก 4-5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น

ทัวร์โค๊ด SR2404119C
วังแพะเขียว - เมืองจางเย่ - วัดต้าฝอซื่อ - ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า - กำแพงเมืองจีนด่านเจี่ยยี่กวน - ตุนหวง - หมิงซาซาน - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว - เมืองตุนหวง - ถ้ำพระมอเกาคู - เมืองทูรูฟาน - เมืองโบราณเกาฉางกู่ - ถ้ำพระพุทธรูปพันองค์ - คอนเอ๋อจิ่ง - ภูเขาเปลวเพลิง - เมืองอูรูมูฉี - ต้าปาจาร์ - สวนหงซาน - พิพิธภัณฑ์ซินเจียง
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 18 เม.ย. 67
 Spring Airlines
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 76,900 บ.

เส้นทางสายไหม ย้อนรอยเส้นทางประวัติศาสตร์ อารยธรรมหลายพันปี (สงกรานต์) พัก 4-5 ดาว

ทัวร์โค๊ด SR240413TG
เฉินตู - ถนนโบราณจินลี่ - วังแพะเขียว - วัดต้าฝอซื่อ - ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซาน - ตุนหวง - หมิงซาซาน - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว - ถ้ำพระมอเกาคู - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองทูรูฟาน - เมืองโบราณเกาฉางกู่ - ถ้ำพระพุทธรูปพันองค์ - ตานเอ๋อจิ่ง - ภูเขาเปลาเพลิง - อูรูมูฉี - ต้าปาจาร์ - สวนหงซาน - พิพิธภัณฑ์ซินเจียง - ถนนคนเดินชุนชีลู่
เดินทางช่วง
13 เม.ย. - 20 เม.ย. 67
 Thai Airways
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 81,900 บ.

ซินเจียง สายไหมใต้ ชมความยิ่งใหญ่ของแกรนด์แคนยอนอันจี่ไห้ ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 8วัน7คืน (พ.ค.- ก.ค.67) พัก 4-5 ดาว

ทัวร์โค๊ด SR2405TG
เดินทางช่วง
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 89,900 บ.

ทัวร์เส้นทางสายไหม จางเย่ – ด่านเจียยี่กวน – ทะเลลาบจันทร์เลี้ยว – ถ้ำพระมอเกาคู – เมืองโบราณเกาฉางกู่เฉิง – ภูเขาเปลวเพลิง – อูรูมูฉี – พิพิธภัณฑ์ซินเกียง – นั่งรถไฟความเร็วสูงเมืองจางเย่ ชมด่านเจี่ยยี่กวน – ย้อนรอยอดีตเที่ยวเมืองโบราณเกาฉางกู่เฉิง เดินทางสู่ภูเขาเปลวเพลิงทัวร์เส้นทางสายไหมคุณภาพพรีเมี่ยม ระดับ 5 ดาว เราเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเส้นทางมามากกว่า 20 ปี เที่ยวแบบมืออาชีพ พักหรูนอนสบายโรงแรมระดับ 5 ดาว อาหารหลากหลาย ทัวร์เส้นทางสายไหมพรีเมี่ยมไม่ลงร้าน รวมโปรโมชั่นเที่ยวเส้นทางสายไหม 2567 | เที่ยวเส้นทางสายไหม 2024 | ทัวร์เส้นทางสายไหม 2567 | ทัวร์เส้นทางสายไหม 2024 | ทัวร์เส้นทางสายไหม | เที่ยวเส้นทางสายไหม | แพ็คเกจทัวร์เส้นทางสายไหม | ตั๋วเครื่องบินไปเส้นทางสายไหม | วีซ่าท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม | ที่พักเส้นทางสายไหม| ร้านอาหารเส้นทางสายไหม | ช้อปปิ้งเส้นทางสายไหม | กิจกรรมท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม | สถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม มาไว้ให้ท่านแล้วที่นี้