clock
logo
banner-search
ทัวร์เส้นทางสายไหม

ทัวร์เส้นทางสายไหม

ทัวร์เส้นทางสายไหม จางเย่ - ด่านเจียยี่กวน - ทะเลลาบจันทร์เลี้ยว - ถ้ำพระมอเกาคู - เมืองโบราณเกาฉางกู่เฉิง - ภูเขาเปลวเพลิง - อูรูมูฉี - พิพิธภัณฑ์ซินเกียง - นั่งรถไฟความเร็วสูงเมืองจางเย่ ชมด่านเจี่ยยี่กวน - ย้อนรอยอดีตเที่ยวเมืองโบราณเกาฉางกู่เฉิง เดินทางสู่ภูเขาเปลวเพลิงทัวร์เส้นทางสายไหมคุณภาพพรีเมี่ยม ระดับ 5 ดาว เราเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเส้นทางมามากกว่า 20 ปี เที่ยวแบบมืออาชีพ พักหรูนอนสบายโรงแรมระดับ 5 ดาว อาหารหลากหลาย ทัวร์เส้นทางสายไหมพรีเมี่ยมไม่ลงร้าน รวมโปรโมชั่นเที่ยวเส้นทางสายไหม 2566-2567 | เที่ยวเส้นทางสายไหม 2023-2024 | ทัวร์เส้นทางสายไหม 2566-2567 | ทัวร์เส้นทางสายไหม 2023-2024 | ทัวร์เส้นทางสายไหม | เที่ยวเส้นทางสายไหม | แพ็คเกจทัวร์เส้นทางสายไหม | ตั๋วเครื่องบินไปเส้นทางสายไหม | วีซ่าท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม | ที่พักเส้นทางสายไหม| ร้านอาหารเส้นทางสายไหม | ช้อปปิ้งเส้นทางสายไหม | กิจกรรมท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม | สถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม มาไว้ให้ท่านแล้วที่นี้

ทัวร์เส้นทางสายไหม 29 พีเรียด จาก 4 โปรแกรม

Loading...

9C เส้นทางสายไหม เดินทางเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ตามรอยพระถังซัมจั๋ง นั่งรถไฟความเร็วสูง 8วัน7คืน พัก 4-5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น

ทัวร์โค๊ด SR2405099C
- เข้าชมถ้ำพระพันองค์ มรดกโลกของจีนโบราณอันลือชื่อในวงการศิลปกรรมโลก - ถ้ำพระมอเกาคู คือหนึ่งในสี่กลุ่มถ้ำพุทธศิลป์ที่ใหญ่ที่สุดของจีน - ตื่นตากับภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานเสียตี้เม่า ที่งดงามมหัศจรรย์
วังแพะเขียว - เมืองจางเย่ - วัดต้าฝอซื่อ - เมืองเจี่ยยี่กวน - จัตุรัสป้อมปราการ - ตุนหวง - หมิงซาซาน - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว - เมืองตุนหวง - ถ้ำพระมอเกาคู - เมืองทูรูฟาน - เมืองโบราณเกาฉางกู่ - ถ้ำพระพุทธรูธปพันองค์ - คอนเอ๋อจิง - ภูเขาเปลวเพลิง - เมืองอูรูมูฉี - ต้าปาจาร์ -สวนหงซาน -พิพิธภัณฑ์ซินเกียง
เดินทางช่วง
 Spring Airlines
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 82,900 บ.

TG เส้นทางสายไหม ย้อนรอยอารยธรรมหลายพันปี ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำพระมอเกาคู ด่านเจียยี่กวน 8วัน7คืน พัก 5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น

ทัวร์โค๊ด SR240509TG
- เข้าชมถ้ำพระพันองค์ มรดกของจีนโบราณอันลือชื่อในวงการศิลปกรรมโลก - ถ้ำพระมอเกาคู คือหนึงในสี่กลุ่มถ้ำพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน - ตื่นตากับ ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า ที่งดงามมหัศจจรย์
ถนนโบราณจินลี่ - วังแพะเขียว - เมืองจางเย่ - วัดต้าฝอซื่อ - เมืองจางเย่ - เมืองเจี่ยยี่กวน - ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า - ตุนหวง - หมิงซาซาน - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว - ถ้ำพระมอเกาคู - เมืองทูรูฟาน - เมืองโบราณเกาฉางกู่ - ถ้ำพระพุทธรูปพันองค์ - คอนเอ๋อจิ่ง -ภูเขาเปลวเพลิง - ต้าปาจาร์ - สวนหงซาน - พิพิธภัณฑ์ซินเกียง - ถนนคนเดินชุนซีลู่
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 87,900 บ.

ซินเจียง สายไหมใต้ ชมความยิ่งใหญ่ของแกรนด์แคนยอนอันจี่ไห้ ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 8วัน7คืน (พ.ค.- ก.ค.67) พัก 4-5 ดาว

ทัวร์โค๊ด SR2405TG
เดินทางช่วง
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 89,900 บ.

TG เฉินตู ตุนหวง เส้นทางสายไหม ย้อนรอยประวัติศาสตร์เส้นทางสายไหมโบราณ 8วัน 7คืน พัก 4-5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น

ทัวร์โค๊ด SR241021TG
- เข้าชม ถ้ำพระพันองค์ มรดกของจีนโบราณอันลือชื่อในวงการศิลปกรรมโลก - ถ้ำพระมอเกาคู คือหนึ่งในสี่กลุ่มถ้ำพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน - ตื่นตากับภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า ที่งดงามมหัศจรรย์
เมืองเฉินตู - ถนนโบราณจินลี่ - วังแพะขียว - วัดต้าฝอซื่อ - เมืองจางเย่ - เมืองเจี่ยยี่กวน - ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า - เมืองเจี่ยยี่กวน - ตุนหวง - หมิงซาซาน - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว - ถ้ำพระมอเกาคู - เมืองทูรูฟาน - เมืองโบราณเกาฉางกู่ - ถ้ำพระพุทธรูปพันองค์ - คอนเอ๋อจิ่ง - ภูเขาเปลวเพลิง - เมืองอูรูมูฉี - ต้าปาจาร์ - สวนหงซาน - พิพิธภัณฑ์ซินเกียง - ถนนคนเดินชุนซีลู่
เดินทางช่วง
 Thai Airways
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 89,900 บ.

ทัวร์เส้นทางสายไหม จางเย่ – ด่านเจียยี่กวน – ทะเลลาบจันทร์เลี้ยว – ถ้ำพระมอเกาคู – เมืองโบราณเกาฉางกู่เฉิง – ภูเขาเปลวเพลิง – อูรูมูฉี – พิพิธภัณฑ์ซินเกียง – นั่งรถไฟความเร็วสูงเมืองจางเย่ ชมด่านเจี่ยยี่กวน – ย้อนรอยอดีตเที่ยวเมืองโบราณเกาฉางกู่เฉิง เดินทางสู่ภูเขาเปลวเพลิงทัวร์เส้นทางสายไหมคุณภาพพรีเมี่ยม ระดับ 5 ดาว เราเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเส้นทางมามากกว่า 20 ปี เที่ยวแบบมืออาชีพ พักหรูนอนสบายโรงแรมระดับ 5 ดาว อาหารหลากหลาย ทัวร์เส้นทางสายไหมพรีเมี่ยมไม่ลงร้าน รวมโปรโมชั่นเที่ยวเส้นทางสายไหม 2567 | เที่ยวเส้นทางสายไหม 2024 | ทัวร์เส้นทางสายไหม 2567 | ทัวร์เส้นทางสายไหม 2024 | ทัวร์เส้นทางสายไหม | เที่ยวเส้นทางสายไหม | แพ็คเกจทัวร์เส้นทางสายไหม | ตั๋วเครื่องบินไปเส้นทางสายไหม | วีซ่าท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม | ที่พักเส้นทางสายไหม| ร้านอาหารเส้นทางสายไหม | ช้อปปิ้งเส้นทางสายไหม | กิจกรรมท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม | สถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม มาไว้ให้ท่านแล้วที่นี้