clock
logo

9C เส้นทางสายไหม เดินทางเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ตามรอยพระถังซัมจั๋ง นั่งรถไฟความเร็วสูง 8วัน7คืน พัก 4-5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น - SR2405099C

9C เส้นทางสายไหม เดินทางเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ตามรอยพระถังซัมจั๋ง นั่งรถไฟความเร็วสูง 8วัน7คืน พัก 4-5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น

รหัสทัวร์ : SR2405099C
9C เส้นทางสายไหม เดินทางเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ตามรอยพระถังซัมจั๋ง นั่งรถไฟความเร็วสูง 8วัน7คืน พัก 4-5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น

  • - เข้าชมถ้ำพระพันองค์ มรดกโลกของจีนโบราณอันลือชื่อในวงการศิลปกรรมโลก - ถ้ำพระมอเกาคู คือหนึ่งในสี่กลุ่มถ้ำพุทธศิลป์ที่ใหญ่ที่สุดของจีน - ตื่นตากับภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานเสียตี้เม่า ที่งดงามมหัศจรรย์
  • วังแพะเขียว - เมืองจางเย่ - วัดต้าฝอซื่อ - เมืองเจี่ยยี่กวน - จัตุรัสป้อมปราการ - ตุนหวง - หมิงซาซาน - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว - เมืองตุนหวง - ถ้ำพระมอเกาคู - เมืองทูรูฟาน - เมืองโบราณเกาฉางกู่ - ถ้ำพระพุทธรูธปพันองค์ - คอนเอ๋อจิง - ภูเขาเปลวเพลิง - เมืองอูรูมูฉี - ต้าปาจาร์ -สวนหงซาน -พิพิธภัณฑ์ซินเกียง
เดินทางช่วง
18 พ.ค. 67 - 25 ก.ย. 67 ( 10 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
18 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67 82,900 94,900 แสดง - 20
22 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67 82,900 94,900 แสดง - 20
2 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67 82,900 94,900 แสดง - 20
23 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 82,900 94,900 แสดง - 20
16 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67 82,900 94,900 แสดง - 20
22 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 82,900 94,900 แสดง - 20
6 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 84,900 96,900 แสดง - 20
21 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67 84,900 96,900 แสดง - 20
7 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67 84,900 96,900 แสดง - 20
18 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 84,900 96,900 แสดง - 20

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

9C เส้นทางสายไหม เดินทางเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ตามรอยพระถังซัมจั๋ง นั่งรถไฟความเร็วสูง 8วัน7คืน พัก 4-5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น
9C เส้นทางสายไหม เดินทางเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ตามรอยพระถังซัมจั๋ง นั่งรถไฟความเร็วสูง 8วัน7คืน พัก 4-5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น
ราคาเริ่มต้น 82,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน