clock
logo
banner-search
ทัวร์เฉินตู

ทัวร์เฉินตู

ทัวร์เฉินตูคุณภาพพรีเมี่ยม ระดับ 5 ดาว เราเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเส้นทางมามากกว่า 20 ปี เที่ยวแบบมืออาชีพ พักหรูนอนสบายโรงแรมระดับ 5 ดาว อาหารหลากหลาย ทัวร์เฉินตูพรีเมี่ยมไม่ลงร้าน รวมโปรโมชั่นเที่ยวเฉินตู 2566-2567 | เที่ยวเฉินตู 2023-2024 | ทัวร์เฉินตู 2566-2567 | ทัวร์เฉินตู 2023-2024 | ทัวร์เฉินตู | เที่ยวเฉินตู | แพ็คเกจทัวร์เฉินตู | ตั๋วเครื่องบินไปเฉินตู | วีซ่าท่องเที่ยวเฉินตู | ที่พักเฉินตู| ร้านอาหารเฉินตู | ช้อปปิ้งเฉินตู | กิจกรรมท่องเที่ยวเฉินตู | สถานที่ท่องเที่ยวเฉินตู มาไว้ให้ท่านแล้วที่นี้

ทัวร์เฉินตู 44 พีเรียด จาก 11 โปรแกรม

Loading...

เฉินตู ต๋ากู่ปิงชวน ชมความงดงามของอุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย 6วัน5คืน พัก 4 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น

ทัวร์โค๊ด CTU2403239C
- ชมโชว์ที่มีชื่อเสียงแห่งนครเฉินตู โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - เที่ยวมรดกทางธรรมชาติ ธารน้ำแข็งต๋ากู่ปิงชวน - นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ เขาง้อไบ๊ (1 ใน 4 พุทธคีรีของเมืองจีน)
เมืองเฉินตู - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์ "ต๋ากู่ปิงชวน" - ทะเลสาบจ้ากู๋ - เมืองเม่าเสี้ยน - ล่องเรือสักการะหลวงพ่อโตเล่อซาน -ง้อไบ๊ - ยอดเขาทองคำจิ่นติง - วัดเป้ากั้ว - ศาลเจ้าสามก๊ก - วัดเหวินซู - วังแพะเขียว - ถนนโบราณจินหลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
4 ดาว
เดินทางช่วง
23 มี.ค. - 28 มี.ค. 67
 Spring Airlines
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 38,900 บ.

TG เฉินตู ง๊อไบ๊ ภูเขาหิมะวาวู สักการะหลวงพ่อโตเล่อซาน 6วัน5คืน พัก4-5ดาว

ทัวร์โค๊ด CTU240103TG
ชมหมีแพนด้า - ล่องเรือสักการะหลวงพ่อโตเล่อซาน
เฉินตู - ถนนควานไจ่เซี่ยงจื่อ - ภูเขาหิมะวาวู่ - เมืองเล่อซาน - ยอดเขาจินติ่ง - วัดเป้ากั๋ว - เมืองโบราณหวงหลงซี - วัดต้าฉือ - ถนนคนเดินไท่กลู่หลี่ - ถนนคนเดินชุนซี - ศูนย์หมีแพนด้า - ถนนโบราณจินหลี่
เดินทางช่วง
 Thai Airways
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 43,900 บ.

TG จิ่วจ้ายโกว ต๋ากู่ปิงชวน 6วัน5คืน พัก 4- 5 ดาว

ทัวร์โค๊ด JZH240103TG
เฉินตู - เมืองตูเจียงเยี่ยน - อุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ปิงชวน - ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองโบราณชงพาน - อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบยาว - ทะเลสาบห้าสี - น้ำตกธารไข่มุก - ถนนคนเดินชุนชีลู่ - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
เดินทางช่วง
 Thai Airways
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 49,000 บ.

9C เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง สัมผัสความมหัศจรรย์ ️ สู่ดินแดนสวรรค6วัน5คืน พัก 5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น

ทัวร์โค๊ด JZH2404099C
- ชมโชว์ที่มีชื่อเสียงแห่งนครเฉินตู โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - เที่ยวมรดกทางธรรมชาติ จิ่วจ้ายโกว แหล่งระดับ 5 A - เที่ยวครบทุกไฮไลน์ คุ้มค่า ดีที่สุดสำหรับคุณ
อุทยานโหมวหนีโกว - เมืองโบราณซงพาน - อุทยานธารสวรรค์จิ้วจ้ายโกว - ชมโชว์ระบำทิเบต - อุทยานหวงหลง - ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองเม้าเสี้ยน - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ถนนโบราณจินลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Spring Airlines
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 49,900 บ.

9C เฉินตู สี่ดรุณ ย่าติง The last Shangri-la เยือนดินแดนสวรรค์ผืนสุดท้าย และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวทิเบต พัก 4-5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น

ทัวร์โค๊ด CTU2405099C
เดินทางช่วง
 Spring Airlines
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 54,000 บ.

เฉินตู ย่าติง ดินแดนสววรค์กลางหุบเขามณฑลเสฉวน 8วัน7คืน พัก 4-5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น (สงกรานต์)

ทัวร์โค๊ด CTU2404119C
เฉินตู - อุทยานภูเขาสี่ดรุณี - หมู่บ้านชาวทิเบต ชมหอเตียวโหลว - เมืองซินตูเฉียว - เมืองหย่าเจียง - เมืองหลี่ถัง - เมืองย่าติง - อุทยานย่าติง - วัดชงกู่ - ทุ่งหญ้าลั่วหรง - ทะเลสาบน้ำนม - ทุ่งหญ้าถ่ากง - วัดถ่ากง - เมืองหย่าเจียง - สะพานหลูติงเฉียว - คังติ้ง - ถนนคนเดินชุนซีลู่
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 18 เม.ย. 67
 Spring Airlines
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 57,900 บ.

TG เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง โหมวนี่โกว มหัศจรรย์ความงามของธรรมชาติ ดินแดนสวรรค์ 3 ฤดู 6D5N พัก4-5ดาว (สงกรานต์)

ทัวร์โค๊ด JZH240412TG
ชมโชว์ระบำทิเบต, ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
วังแพะเขียว, ทะเลสาบเตี๋ยซี, เมืองโบราณซงพาน, อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว, อุทยานหวงหลง, เมืองเม้าเสี้ยน, ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า, ถนนโบราณจิ๋นหลี่, ถนนคนเดินชุนชีลู่
เดินทางช่วง
12 เม.ย. - 17 เม.ย. 67
 Thai Airways
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 58,000 บ.

เฉินตู ง้อไบ๊ จิ่วจ้ายโกว 8วัน7คืน พัก 5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น

ทัวร์โค๊ด JZH2404119C
- สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เหนือระดับ สู่ดินแดนแห่งธรรมชาติอันงดงาม - ชมโชว์ที่มีชื่อเสียงแห่งนครเฉินตู โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - เที่ยวชมมรดกทางธรรมชาติ จิ่วจ้ายโกว แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A - นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่จิ่วจ้ายโกว
เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว - เมืองโบราณซงพาน - อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว - ชมโชว์ระบำทิเบต - อุทยานหวงหลง - เมืองเม้าเสี้ยน - เมืองตูเจียงเยียน - เล่อซาน - ง้อไบ๊ - ยอดเขาทองคำจินติ่ง - วัดเป้ากั๋ว - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ถนนโบราณจินหลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
5 ดาว
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 18 เม.ย. 67
 Spring Airlines
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 59,000 บ.

เส้นทางสายไหม ย้อนรอยเส้นทางประวัติศาสตร์ อารยธรรมหลายพันปี 8วัน7คืน พัก 4-5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น

ทัวร์โค๊ด SR2404119C
วังแพะเขียว - เมืองจางเย่ - วัดต้าฝอซื่อ - ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า - กำแพงเมืองจีนด่านเจี่ยยี่กวน - ตุนหวง - หมิงซาซาน - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว - เมืองตุนหวง - ถ้ำพระมอเกาคู - เมืองทูรูฟาน - เมืองโบราณเกาฉางกู่ - ถ้ำพระพุทธรูปพันองค์ - คอนเอ๋อจิ่ง - ภูเขาเปลวเพลิง - เมืองอูรูมูฉี - ต้าปาจาร์ - สวนหงซาน - พิพิธภัณฑ์ซินเจียง
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 18 เม.ย. 67
 Spring Airlines
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 76,900 บ.

ทิเบต ลาซา นั่งรถไฟไต่หลังคาโลกเส้นทางสายประวัติศาสตร์ 8วัน 7คืน พัก 5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น

ทัวร์โค๊ด LXA2404119C
นั่งรถไฟไต่หลังตาโลก
เมืองลาซา - เขาเหย้าหวังซาน - พระราชวังโปตาลากง - วัดเซรา - วัดโจคัง - ถนนแปดเหลี่ยม - ทะเลสาบยามดก - คาโนลา กราเซียร์ - นครซึกาเซ่ - วัดทาชินลุนโป - มัสยิดจงกวน - ถนนโบราณจินลี่
5 ดาว
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 18 เม.ย. 67
 Spring Airlines
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 84,900 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 11 โปรแกรม

ทัวร์เฉินตูคุณภาพพรีเมี่ยม ระดับ 5 ดาว เราเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเส้นทางมามากกว่า 20 ปี เที่ยวแบบมืออาชีพ พักหรูนอนสบายโรงแรมระดับ 5 ดาว อาหารหลากหลาย ทัวร์เฉินตูพรีเมี่ยมไม่ลงร้าน รวมโปรโมชั่นเที่ยวเฉินตู 2567 | เที่ยวเฉินตู 2024 | ทัวร์เฉินตู 2567 | ทัวร์เฉินตู 2024 | ทัวร์เฉินตู | เที่ยวเฉินตู | แพ็คเกจทัวร์เฉินตู | ตั๋วเครื่องบินไปเฉินตู | วีซ่าท่องเที่ยวเฉินตู | ที่พักเฉินตู| ร้านอาหารเฉินตู | ช้อปปิ้งเฉินตู | กิจกรรมท่องเที่ยวเฉินตู | สถานที่ท่องเที่ยวเฉินตู มาไว้ให้ท่านแล้วที่นี้