clock
logo
banner-search
ทัวร์แชงกรีล่า

ทัวร์แชงกรีล่า

ทัวร์แชงกรีล่าคุณภาพพรีเมี่ยม ระดับ 5 ดาว เราเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเส้นทางมามากกว่า 20 ปี เที่ยวแบบมืออาชีพ พักหรูนอนสบายโรงแรมระดับ 5 ดาว อาหารหลากหลาย ทัวร์แชงกรีล่าพรีเมี่ยมไม่ลงร้าน รวมโปรโมชั่นเที่ยวแชงกรีล่า 2567 | เที่ยวแชงกรีล่า 2024 | ทัวร์แชงกรีล่า 2567 | ทัวร์แชงกรีล่า 2024 | ทัวร์แชงกรีล่า | เที่ยวแชงกรีล่า | แพ็คเกจทัวร์แชงกรีล่า | ตั๋วเครื่องบินไปแชงกรีล่า | วีซ่าท่องเที่ยวแชงกรีล่า | ที่พักแชงกรีล่า| ร้านอาหารแชงกรีล่า | ช้อปปิ้งแชงกรีล่า | กิจกรรมท่องเที่ยวแชงกรีล่า | สถานที่ท่องเที่ยวแชงกรีล่า มาไว้ให้ท่านแล้วที่นี้

ทัวร์แชงกรีล่า 8 พีเรียด จาก 4 โปรแกรม

Loading...

ลี่เจียง เต๋อชิง แชงกรีล่า เต๋อชิงปลายทางสุดเทือกเขาหิมาลัย ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ทุกท่านต้องไปสัมผัส 6D5N พัก 4 ดาว ไม่ลงร้าน

ทัวร์โค๊ด LJG240103DR
เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - ชมโชว์จางอี้โหม่ว - ไป่สุ่ยเหอ - อุทยาน้ำหยก - เมืองแชงกรีล่า - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - วัดลามะซงจ้านหลิน - เมืองโบราณแชงกรีล่า - เจดีย์จ้วนจิง - อุทยานผู๋ต๋าชั่ว - เต๋อชิง - ชมวิวหิมะเหมยลี่ - วัดตงจู๋หลิน - วัดเฟยไหล - สระน้ำมังกรดำ
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Ruili Airlines
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 29,000 บ.

ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิง ท่องสวรรค์แห่งดินแดนมังกรภูเขาหิมะมังกรหยก พัก 5 ดาว ไม่ลงร้าน 6วัน 5 คืน (พีเรียดสงกรานต์)

ทัวร์โค๊ด LJG240411DR
เมืองโบราณลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - เมืองแชงกรีล่า - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - วัดลามะซงจิานหลิน - เมืองโบราณแชงกรีล่า - ภูเขาหิมะเหมยลี่+ธารน้ำแข็งหมิงหยง - วัดเฟยไหล - อุทยานบาลาเก๋อจง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - ชมโชว์จางอี้โหมว - ไป๋สุ่ยเหอ - อุทยานน้ำหยก
5 ดาว
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 16 เม.ย. 67
 Ruili Airlines
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 42,900 บ.

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ออกเดินทางสู่ดินแดนสวรรค์ในยูนนาน 6วัน5คืน พัก 4-5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น

ทัวร์โค๊ด LJG240411NU
ชมโชว์ Impression Lijiang การแสดงอลังการ ผลงานจาง อี้โหมว เที่ยวเมืองโบราณต้าลี่ หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดของจีน นั่งกระเช้าขึ้นชม ภูเขาหิมะมังกรหยก
คุนหมิง - เมืองฉูสง - เมืองโบราณต้าลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองจงเตี้ยน - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจี่ยง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - ชมโชว์จางอวี้โหมว - ไป๋สุ่ยเหอะ - อุทยานน้ำหยก - ตำหนักทองจินเตี้ยน - วัดหยวนทง - สวนน้ำตกคุนหมิง
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 16 เม.ย. 67
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 45,900 บ.

TG คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า เยือนดินแดนสวรรค์กลางหุบเขามณฑลเสฉวน 6D5N พัก 4-5 ดาว

ทัวร์โค๊ด KMG240103TG
ราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - ชใโชว์จางอวี้โหมว - ไป๋สุ่ยเหอ - อุทยานน้ำหยก - ตำหนักทองจิ้นเตี้ยน - วัดหยวนทง
เมืองคุนหมิง - เมืองฉูสง - เมืองโบราณต้าลี่ - ชมเจดีย์ด่านสามองค์ - โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองจงเตี้ยน - วัดลามะซงจ้านหลิง - เมืองโบราณจงเตี้ยน(แชงกรีล่า) เมืองลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - ชใโชว์จางอวี้โหมว - ไป๋สุ่ยเหอ - อุทยานน้ำหยก - ตำหนักทองจิ้นเตี้ยน - วัดหยวนทง
เดินทางช่วง
 Thai Airways
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 47,800 บ.

ทัวร์แชงกรีล่าคุณภาพพรีเมี่ยม ระดับ 5 ดาว เราเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเส้นทางมามากกว่า 20 ปี เที่ยวแบบมืออาชีพ พักหรูนอนสบายโรงแรมระดับ 5 ดาว อาหารหลากหลาย ทัวร์แชงกรีล่าพรีเมี่ยมไม่ลงร้าน รวมโปรโมชั่นเที่ยวแชงกรีล่า 2567 | เที่ยวแชงกรีล่า 2024 | ทัวร์แชงกรีล่า 2567 | ทัวร์แชงกรีล่า 2024 | ทัวร์แชงกรีล่า | เที่ยวแชงกรีล่า | แพ็คเกจทัวร์แชงกรีล่า | ตั๋วเครื่องบินไปแชงกรีล่า | วีซ่าท่องเที่ยวแชงกรีล่า | ที่พักแชงกรีล่า| ร้านอาหารแชงกรีล่า | ช้อปปิ้งแชงกรีล่า | กิจกรรมท่องเที่ยวแชงกรีล่า | สถานที่ท่องเที่ยวแชงกรีล่า มาไว้ให้ท่านแล้วที่นี้