clock
logo
banner-search
ทัวร์แชงกรีล่า

ทัวร์แชงกรีล่า

ทัวร์แชงกรีล่าคุณภาพพรีเมี่ยม ระดับ 5 ดาว เราเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเส้นทางมามากกว่า 20 ปี เที่ยวแบบมืออาชีพ พักหรูนอนสบายโรงแรมระดับ 5 ดาว อาหารหลากหลาย ทัวร์แชงกรีล่าพรีเมี่ยมไม่ลงร้าน รวมโปรโมชั่นเที่ยวแชงกรีล่า 2567 | เที่ยวแชงกรีล่า 2024 | ทัวร์แชงกรีล่า 2567 | ทัวร์แชงกรีล่า 2024 | ทัวร์แชงกรีล่า | เที่ยวแชงกรีล่า | แพ็คเกจทัวร์แชงกรีล่า | ตั๋วเครื่องบินไปแชงกรีล่า | วีซ่าท่องเที่ยวแชงกรีล่า | ที่พักแชงกรีล่า| ร้านอาหารแชงกรีล่า | ช้อปปิ้งแชงกรีล่า | กิจกรรมท่องเที่ยวแชงกรีล่า | สถานที่ท่องเที่ยวแชงกรีล่า มาไว้ให้ท่านแล้วที่นี้

ทัวร์แชงกรีล่า 6 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

คุนหมิง ลี่เจี่ยง แชงกรีล่า เยือนดินแดนสวรรค์บนผืนแผ่นดินแชงกรีล่า ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก 6วัน5คืน พัก 5 ดาว

ทัวร์โค๊ด KMG240506TG
- ชมภูเขาหิมะมังกรหยก แสนอลังการ - ชมโชว์ Impression Lijiang การแสดงอลังการ ผลงานของผู้กำกับชื่อดัง จาง อี้โหมว - ชมเมืองเก่าโบราณลี่เจี่ยง เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 800 ปี
เมืองฉู่สง - เมืองโบราณต้าลี่ - ผ่านชมด่านเจดีย์สามองค์ - โค้งแรกของเม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองจงเตี้ยน - วัดลามะซงจ้านหลิง - เมืองโบราณจงเตี้ยน - เมืองลี่เจียง - สะน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - ชมโชว์จางอวี้โหมว - ไป๋สุ๋ยเหอ - อุทยานน้ำหยก - เมืองคุนหมิง - ตำหนักทองคำจินเตี้ยน - วัดหยวนทง
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 47,800 บ.

คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า สัมผัสธรรมชาติ วัฒนธรรม และความสงบบนเทือกเขาสูง 6วัน5คืน พัก 5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น (ต.ค.67)

ทัวร์โค๊ด KMG2410TG
- ชมภูเขาหิมะมังกรหยก แสนอลังการ - ชมโชว์ Impression Lijiang การแสดงอลังการ ผลงานของผู้กำกับชื่อดัง จาง อี้โหมว - ชมเมืองเก่าโบราณลี่เจียง เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
เมืองคุนหมิง - เมืองฉูสง - เมืองโบราณต้าลี่ - โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองจงเตี้ยน - วัดลามะซงจ้านหลิง - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ - ภูเขาหิมะมังกรหยก - ชมโชว์จางอวี้โหมว - ไป๋สุ๋ยเหอ - อุทยานน้ำหยก - ตำหนักทองจินเตี้ยน - วัดหยวนทง
5 ดาว
เดินทางช่วง
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 48,800 บ.

ทัวร์แชงกรีล่าคุณภาพพรีเมี่ยม ระดับ 5 ดาว เราเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเส้นทางมามากกว่า 20 ปี เที่ยวแบบมืออาชีพ พักหรูนอนสบายโรงแรมระดับ 5 ดาว อาหารหลากหลาย ทัวร์แชงกรีล่าพรีเมี่ยมไม่ลงร้าน รวมโปรโมชั่นเที่ยวแชงกรีล่า 2567 | เที่ยวแชงกรีล่า 2024 | ทัวร์แชงกรีล่า 2567 | ทัวร์แชงกรีล่า 2024 | ทัวร์แชงกรีล่า | เที่ยวแชงกรีล่า | แพ็คเกจทัวร์แชงกรีล่า | ตั๋วเครื่องบินไปแชงกรีล่า | วีซ่าท่องเที่ยวแชงกรีล่า | ที่พักแชงกรีล่า| ร้านอาหารแชงกรีล่า | ช้อปปิ้งแชงกรีล่า | กิจกรรมท่องเที่ยวแชงกรีล่า | สถานที่ท่องเที่ยวแชงกรีล่า มาไว้ให้ท่านแล้วที่นี้