clock
logo

คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า สัมผัสธรรมชาติ วัฒนธรรม และความสงบบนเทือกเขาสูง 6วัน5คืน พัก 5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น (ต.ค.67) - KMG2410TG

คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า สัมผัสธรรมชาติ วัฒนธรรม และความสงบบนเทือกเขาสูง 6วัน5คืน พัก 5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น (ต.ค.67)

รหัสทัวร์ : KMG2410TG
คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า สัมผัสธรรมชาติ วัฒนธรรม และความสงบบนเทือกเขาสูง 6วัน5คืน พัก 5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น (ต.ค.67)

  • - ชมภูเขาหิมะมังกรหยก แสนอลังการ - ชมโชว์ Impression Lijiang การแสดงอลังการ ผลงานของผู้กำกับชื่อดัง จาง อี้โหมว - ชมเมืองเก่าโบราณลี่เจียง เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
  • เมืองคุนหมิง - เมืองฉูสง - เมืองโบราณต้าลี่ - โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองจงเตี้ยน - วัดลามะซงจ้านหลิง - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ - ภูเขาหิมะมังกรหยก - ชมโชว์จางอวี้โหมว - ไป๋สุ๋ยเหอ - อุทยานน้ำหยก - ตำหนักทองจินเตี้ยน - วัดหยวนทง
  • 5 ดาว
เดินทางช่วง
12 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 48,800 57,800 แสดง - 20
20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 48,800 57,800 แสดง - 20

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า สัมผัสธรรมชาติ วัฒนธรรม และความสงบบนเทือกเขาสูง 6วัน5คืน พัก 5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น (ต.ค.67)
คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า สัมผัสธรรมชาติ วัฒนธรรม และความสงบบนเทือกเขาสูง 6วัน5คืน พัก 5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น (ต.ค.67)
ราคาเริ่มต้น 48,800
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน