clock
logo
banner-search

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว

ทัวร์จิ่วจ้ายโกวคุณภาพพรีเมี่ยม ระดับ 5 ดาว เราเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเส้นทางมามากกว่า 20 ปี เที่ยวแบบมืออาชีพ พักหรูนอนสบายโรงแรมระดับ 5 ดาว อาหารหลากหลาย ทัวร์จิ่วจ้ายโกวพรีเมี่ยมไม่ลงร้าน รวมโปรโมชั่นเที่ยวจิ่วจ้ายโกว 2567 | เที่ยวจิ่วจ้ายโกว 2024 | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว 2567 | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว 2024 | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | เที่ยวจิ่วจ้ายโกว | แพ็คเกจทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ตั๋วเครื่องบินไปจิ่วจ้ายโกว | วีซ่าท่องเที่ยวจิ่วจ้ายโกว | ที่พักจิ่วจ้ายโกว| ร้านอาหารจิ่วจ้ายโกว | ช้อปปิ้งจิ่วจ้ายโกว | กิจกรรมท่องเที่ยวจิ่วจ้ายโกว | สถานที่ท่องเที่ยวจิ่วจ้ายโกว มาไว้ให้ท่านแล้วที่นี้

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว 42 พีเรียด จาก 5 โปรแกรม

Loading...

เฉิงตู ต๋ากู่ปิงชวน ชมความงดงามของอุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย 6วัน5คืน พัก 4 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น

ทัวร์โค๊ด CTU240507TG
- ชมโชว์ที่มีชื่อเสียงแห่งนครเฉินตู โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - เที่ยวมรดกทางธรรมชาติ ธารน้ำแข็งต๋ากู่ปิงชวน - นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ เขาง้อไบ๊ (1 ใน 4 พุทธคีรีของเมืองจีน)
เฉิงตู - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์ ต๋ากู่ปิงชวน - ทะเลสาบต๋ากู่ - เมืองเม้าเสี้ยน - ล่องเรือสักการะหลวงพ่อโตเล่อซาน - ง้อไบ๊ - ยอดเขาทองคำจินติ่ง - วัดเป้ากั้ว - วัดเหวินซู - วังแพะเขียว - ศาลเจ้าสามก๊ก - ถนนโบราณจินหลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 43,900 บ.

9C เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง สัมผัสความมหัศจรรย์ ️ สู่ดินแดนสวรรค6วัน5คืน พัก 5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น

ทัวร์โค๊ด JZH2404099C
- ชมโชว์ที่มีชื่อเสียงแห่งนครเฉินตู โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - เที่ยวมรดกทางธรรมชาติ จิ่วจ้ายโกว แหล่งระดับ 5 A - เที่ยวครบทุกไฮไลน์ คุ้มค่า ดีที่สุดสำหรับคุณ
อุทยานโหมวหนีโกว - เมืองโบราณซงพาน - อุทยานธารสวรรค์จิ้วจ้ายโกว - ชมโชว์ระบำทิเบต - อุทยานหวงหลง - ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองเม้าเสี้ยน - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ถนนโบราณจินลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Spring Airlines
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 49,900 บ.

จิ่วจ้ายโกว ประสบการณ์เหนือคำบรรยาย ท่ามกลางหุบเขาอันงดงาม 6วัน5คืน พัก 5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น

ทัวร์โค๊ด JZH240509TG
-ชมโชว์ที่มีชื่อเสียงแห่งนครเฉินตู โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - เที่ยวมรดกทางธรรมชาติจิ่วจ้ายโกว แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5 A - เที่ยวครบทุกไฮไลท์ คุ้มค่า ดีที่สุดสำหรับคุณ
เฉิงตู - วังแพะเขียว - เมืองจิ้วจ้ายโกว - เมืองโบราณซงพาน - อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว - ชมโขว์ระบำทิเบต - อุทยานหวงหลง - ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองเม้าเสี้ยน - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนคนเดินชุนซีลู่
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 54,900 บ.

TG จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี สัมผัสดินแดนสวรรค์ มรดกโลกธรรมชาติที่สวยงาม 6วัน5คืน พัก 5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น

ทัวร์โค๊ด JZH2410TG
- ชมโชว์ที่มีชื่อเสียงแห่งนครเฉินตู โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - เที่ยวมรดกทางธรรมชาติ จิ่วจ้ายโกว แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A - เที่ยวครบทุกไฮไลท์ คุ้มค่า ดีที่สุดสำหรับคุณ รวมค่าทริปไม่ต้องจ่ายเพิ่ม
เมืองเฉินตู - วังแพะเขียว - เมืองจิ่วจ้ายโกว - เมืองโบราณซงพาน - อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว - ชมโชว์ระบำทิเบต - อุทยานหวงหลง - ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองเม้าเสี้ยน - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนคนเดินชุนซีลู่
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 62,900 บ.

TG เฉินตู จิ่วจ้ายโกว ขึ้นเขาง้อไบ๊สักการะองค์ผู่เสียนทรงช้าง ชมอุทยานจิ่วจ้ายโกว 8วัน7คืน พัก 5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น

ทัวร์โค๊ด JZH2410TGB
- ชมโชว์ที่มีชื่อเสียงแห่งนครเฉินตู โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - เที่ยวมรดกทางธรรมชาติ จิ่วจ้ายโกว แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่จิ่วจ้ายโกว
เมืองเฉินตู - วังแพะเขียว - เมืองจิ่วจ้ายโกว - เมืองโบราณซงพาน - อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว - ชมโชว์ระบำทิเบต - อุทยานหวงหลง - เมืองเม้าเสี้ยน - เมืองตูเจียงเยี่ยน - เล่อซาน - ง้อไบ๊ - ยอดเขาทองคำจินติ่ง - วัดเป้ากั๋ว - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนคนเดินชุนซีลู่
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 69,900 บ.

ทัวร์จิ่วจ้ายโกวคุณภาพพรีเมี่ยม ระดับ 5 ดาว เราเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเส้นทางมามากกว่า 20 ปี เที่ยวแบบมืออาชีพ พักหรูนอนสบายโรงแรมระดับ 5 ดาว อาหารหลากหลาย ทัวร์จิ่วจ้ายโกวพรีเมี่ยมไม่ลงร้าน รวมโปรโมชั่นเที่ยวจิ่วจ้ายโกว 2567 | เที่ยวจิ่วจ้ายโกว 2024 | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว 2567 | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว 2024 | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | เที่ยวจิ่วจ้ายโกว | แพ็คเกจทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ตั๋วเครื่องบินไปจิ่วจ้ายโกว | วีซ่าท่องเที่ยวจิ่วจ้ายโกว | ที่พักจิ่วจ้ายโกว| ร้านอาหารจิ่วจ้ายโกว | ช้อปปิ้งจิ่วจ้ายโกว | กิจกรรมท่องเที่ยวจิ่วจ้ายโกว | สถานที่ท่องเที่ยวจิ่วจ้ายโกว มาไว้ให้ท่านแล้วที่นี้