clock
logo

TG เส้นทางสายไหม ย้อนรอยอารยธรรมหลายพันปี ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำพระมอเกาคู ด่านเจียยี่กวน 8วัน7คืน พัก 5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น - SR240509TG

TG เส้นทางสายไหม ย้อนรอยอารยธรรมหลายพันปี ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำพระมอเกาคู ด่านเจียยี่กวน 8วัน7คืน พัก 5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น

รหัสทัวร์ : SR240509TG
TG เส้นทางสายไหม ย้อนรอยอารยธรรมหลายพันปี ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำพระมอเกาคู ด่านเจียยี่กวน 8วัน7คืน พัก 5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น

  • - เข้าชมถ้ำพระพันองค์ มรดกของจีนโบราณอันลือชื่อในวงการศิลปกรรมโลก - ถ้ำพระมอเกาคู คือหนึงในสี่กลุ่มถ้ำพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน - ตื่นตากับ ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า ที่งดงามมหัศจจรย์
  • ถนนโบราณจินลี่ - วังแพะเขียว - เมืองจางเย่ - วัดต้าฝอซื่อ - เมืองจางเย่ - เมืองเจี่ยยี่กวน - ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า - ตุนหวง - หมิงซาซาน - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว - ถ้ำพระมอเกาคู - เมืองทูรูฟาน - เมืองโบราณเกาฉางกู่ - ถ้ำพระพุทธรูปพันองค์ - คอนเอ๋อจิ่ง -ภูเขาเปลวเพลิง - ต้าปาจาร์ - สวนหงซาน - พิพิธภัณฑ์ซินเกียง - ถนนคนเดินชุนซีลู่
  • 5 ดาว
เดินทางช่วง
31 พ.ค. 67 - 24 ก.ย. 67 ( 8 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
31 พ.ค. 67 - 7 มิ.ย. 67 87,900 99,900 แสดง - 20
19 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67 87,900 99,900 แสดง - 20
10 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67 87,900 99,900 แสดง - 20
21 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67 87,900 99,900 แสดง - 20
9 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67 89,900 101,900 แสดง - 20
23 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67 89,900 101,900 แสดง - 20
13 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67 89,900 101,900 แสดง - 20
17 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 89,900 101,900 แสดง - 20

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

TG เส้นทางสายไหม ย้อนรอยอารยธรรมหลายพันปี ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำพระมอเกาคู ด่านเจียยี่กวน 8วัน7คืน พัก 5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น
TG เส้นทางสายไหม ย้อนรอยอารยธรรมหลายพันปี ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำพระมอเกาคู ด่านเจียยี่กวน 8วัน7คืน พัก 5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น
ราคาเริ่มต้น 87,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน