clock
logo

โปรโมชั่น พบ 12 ช่วงวันเดินทาง จาก 5 โปรแกรม

CODE LXA2410219C 8วัน 7คืน
- ชมพระราชวังโปตาลากง มรดกโลกเลื่องชื่อแห่งทิเบต - สัมผัสการนั่งรถไฟไต่หลังคาโลก ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม - ดูการสนทนาธรรม ณ วัดเซรา
เมืองเฉินตู - วังแพเขียว - เมืองลาซา - เขาเหย้าหวังซาน - พระราชวังโปตาลากง -วัดเซรา - วัดโจคัง - ถนนแปดเหลี่ยม - ทะเลสาบยามดก - คาโนลา กราเซียร์ - นครซีกาเซ่ - วัดทาชินลุนโป - นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก - เมืองซีหนิง - มัสยิดตงกวน - วัดเหวินซู
ต.ค. - 67
เริ่ม 84,900 บ.
CODE KMG2410TG 6วัน 5คืน
- ชมภูเขาหิมะมังกรหยก แสนอลังการ - ชมโชว์ Impression Lijiang การแสดงอลังการ ผลงานของผู้กำกับชื่อดัง จาง อี้โหมว - ชมเมืองเก่าโบราณลี่เจียง เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
เมืองคุนหมิง - เมืองฉูสง - เมืองโบราณต้าลี่ - โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองจงเตี้ยน - วัดลามะซงจ้านหลิง - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ - ภูเขาหิมะมังกรหยก - ชมโชว์จางอวี้โหมว - ไป๋สุ๋ยเหอ - อุทยานน้ำหยก - ตำหนักทองจินเตี้ยน - วัดหยวนทง
5 ดาว
ต.ค. - 67
เริ่ม 48,800 บ.
CODE JZH2410TG 6วัน 5คืน
- ชมโชว์ที่มีชื่อเสียงแห่งนครเฉินตู โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - เที่ยวมรดกทางธรรมชาติ จิ่วจ้ายโกว แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A - เที่ยวครบทุกไฮไลท์ คุ้มค่า ดีที่สุดสำหรับคุณ
เมืองเฉินตู - วังแพะเขียว - เมืองจิ่วจ้ายโกว - เมืองโบราณซงพาน - อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว - ชมโชว์ระบำทิเบต - อุทยานหวงหลง - ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองเม้าเสี้ยน - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนคนเดินชุนซีลู่
5 ดาว
CODE JZH2410TGB 8วัน 7คืน
- ชมโชว์ที่มีชื่อเสียงแห่งนครเฉินตู โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - เที่ยวมรดกทางธรรมชาติ จิ่วจ้ายโกว แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่จิ่วจ้ายโกว
เมืองเฉินตู - วังแพะเขียว - เมืองจิ่วจ้ายโกว - เมืองโบราณซงพาน - อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว - ชมโชว์ระบำทิเบต - อุทยานหวงหลง - เมืองเม้าเสี้ยน - เมืองตูเจียงเยี่ยน - เล่อซาน - ง้อไบ๊ - ยอดเขาทองคำจินติ่ง - วัดเป้ากั๋ว - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนคนเดินชุนซีลู่
5 ดาว
เริ่ม 69,900 บ.
CODE SR241021TG 8วัน 7คืน
- เข้าชม ถ้ำพระพันองค์ มรดกของจีนโบราณอันลือชื่อในวงการศิลปกรรมโลก - ถ้ำพระมอเกาคู คือหนึ่งในสี่กลุ่มถ้ำพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน - ตื่นตากับภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า ที่งดงามมหัศจรรย์
เมืองเฉินตู - ถนนโบราณจินลี่ - วังแพะขียว - วัดต้าฝอซื่อ - เมืองจางเย่ - เมืองเจี่ยยี่กวน - ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า - เมืองเจี่ยยี่กวน - ตุนหวง - หมิงซาซาน - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว - ถ้ำพระมอเกาคู - เมืองทูรูฟาน - เมืองโบราณเกาฉางกู่ - ถ้ำพระพุทธรูปพันองค์ - คอนเอ๋อจิ่ง - ภูเขาเปลวเพลิง - เมืองอูรูมูฉี - ต้าปาจาร์ - สวนหงซาน - พิพิธภัณฑ์ซินเกียง - ถนนคนเดินชุนซีลู่
ต.ค. - 67
เริ่ม 89,900 บ.