clock
logo

โปรโมชั่น พบ 50 ช่วงวันเดินทาง จาก 13 โปรแกรม

CODE TAO240410SC 6วัน 4คืน
เยือนบ้านเกิดของศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ ขงจื้อ ชมภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่สวยงานและยิ่งใหญ่ที่สุด
สะพานจั้นเฉียว - เขาปลาเล็ก - พิพิธภัณฑ์โรงเบียร์ชิงเต่า - เหว่ยฟาง - หมู่บ้านศิลปะตระกูลหยาง - จี่หนาน - เมืองโบราณจี่หนานหมิงสุ่ย - ทะเลสาบ Daming - น้ำพุเสือดำ - เมืองซีว์ฝู่ - บ้านขงจื้อ - ศาลเจ้าขงจื้อ - ไท่ซาน - หนานเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) -ถนนเทียน - วัดอี้หวง - วัดไต้เมี่ยว - จัตรัสเทียนจิน - จัตุรัสอู่ซือ - ถนนแปดสาย - สวนสาธารณะ - จงซาน
CODE HAK2404123U 5วัน 4คืน
โรงภาพยนต์จำลอง - ศูนย์ประชมผู้นำเอเชีย + ล่องเรือ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำลอสต์แชมเบอร์ส(ซานย่า) - วันหนานซาน เจ้าแม่กวนอิม(รวมรถราง) - พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมแห่งชาติ - อนุเสาวรีย์กวางเหลียวหลัง - ถนนโบราณฉีโหลว
5 ดาว
เม.ย. - 67
เริ่ม 38,900 บ.
CODE LJG240411DR 6วัน 5คืน
เมืองโบราณลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - เมืองแชงกรีล่า - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - วัดลามะซงจิานหลิน - เมืองโบราณแชงกรีล่า - ภูเขาหิมะเหมยลี่+ธารน้ำแข็งหมิงหยง - วัดเฟยไหล - อุทยานบาลาเก๋อจง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - ชมโชว์จางอี้โหมว - ไป๋สุ่ยเหอ - อุทยานน้ำหยก
5 ดาว
เม.ย. - 67
เริ่ม 42,900 บ.
CODE PEK240413CA 5วัน 4คืน
จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมเฉียนเหมิน - กำแพงเมืองจีนด่านยี่กวน - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - The place - หอฟ้าเทียนถาน - พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะ
5 ดาว
เม.ย. - 67
เริ่ม 46,900 บ.
CODE KMG240103TG 6วัน 5คืน
ราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - ชใโชว์จางอวี้โหมว - ไป๋สุ่ยเหอ - อุทยานน้ำหยก - ตำหนักทองจิ้นเตี้ยน - วัดหยวนทง
เมืองคุนหมิง - เมืองฉูสง - เมืองโบราณต้าลี่ - ชมเจดีย์ด่านสามองค์ - โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองจงเตี้ยน - วัดลามะซงจ้านหลิง - เมืองโบราณจงเตี้ยน(แชงกรีล่า) เมืองลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - ชใโชว์จางอวี้โหมว - ไป๋สุ่ยเหอ - อุทยานน้ำหยก - ตำหนักทองจิ้นเตี้ยน - วัดหยวนทง
มี.ค. - 67
เม.ย. - 67
เริ่ม 47,800 บ.
CODE SHA240412FM 5วัน 4คืน
ถนนนานกิง - ลองเรือเมืองโบราณอูเจิ้น - Sinan Mansion - เทียนชือฝาง - Starbucks Reserve Roastery - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ชมหอไข่มุก (ด้านนอก) - หาดไว่ทาน - ดิสนีย์แลนด์ทั้งวัน - ตลาดเถาเป่า - เอ้าท์เล็ท
4 ดาว
เม.ย. - 67
เริ่ม 49,900 บ.
CODE XIY2404129C 6วัน 5คืน
ชมสวนดอกโบตั๋นราชินีแห่งจีน 1 ปี มีครั้งเดียว - ชมการแสดงกังฟู - ชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้
ซีอาน - ลั่วหยาง - สวนดอกโบตั๋น - ศาลเจ้ากวนอู - ถ้ำหลงเหมิน - เมืองเติงเฟิง - วัดเส้าหลิน - ป่าเจดีย์ - ชมการแสดงกังฟู - ศาลเจ้าไคเฟิง - ศาลมังกร - วัดกว่างเหริน - กำแพงเมืองซีอาน - หอระฆ้ง - ถนนคนเดินมุสลิม - สุสานจินซีฮ่องเต้ - วัดต้าฉือเอิน - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - ถนนต้าถังเมืองที่ไม่เคยหลับไหล
5 ดาว
เม.ย. - 67
เริ่ม 49,900 บ.
CODE JZH2404139C 6วัน 5คืน
จิ่วจ้ายโกว - อุทยานโหมวหนีโกว - เมืองโบราณซงพาน - อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว - ชมโชว์ระบำทิเบต - อุทยานหวงหลง - ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองเม้าเสี้ยน - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ถนนโบราณจินลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
5 ดาว
เม.ย. - 67
เริ่ม 51,900 บ.
CODE JZH240412TG 6วัน 5คืน
ชมโชว์ระบำทิเบต, ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
วังแพะเขียว, ทะเลสาบเตี๋ยซี, เมืองโบราณซงพาน, อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว, อุทยานหวงหลง, เมืองเม้าเสี้ยน, ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า, ถนนโบราณจิ๋นหลี่, ถนนคนเดินชุนชีลู่
เม.ย. - 67
เริ่ม 58,000 บ.
CODE LXA2404139C 6วัน 5คืน
ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เฉินตู - นครลาซา - เขาเหย้าหวังซาน - ทะเลสาบยามดก - วัดเซี่ยจูหลิน - วัดเซรา - พระราชวังโปตาลากง - วัดโจคัง - ถนนแปดเหลี่ยม - พิพิธภัณฑ์ทิเบต - ถนนโบราณจินลี่ - ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เม.ย. - 67
เริ่ม 75,900 บ.
CODE SR240413TG 8วัน 7คืน
เฉินตู - ถนนโบราณจินลี่ - วังแพะเขียว - วัดต้าฝอซื่อ - ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซาน - ตุนหวง - หมิงซาซาน - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว - ถ้ำพระมอเกาคู - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองทูรูฟาน - เมืองโบราณเกาฉางกู่ - ถ้ำพระพุทธรูปพันองค์ - ตานเอ๋อจิ่ง - ภูเขาเปลาเพลิง - อูรูมูฉี - ต้าปาจาร์ - สวนหงซาน - พิพิธภัณฑ์ซินเจียง - ถนนคนเดินชุนชีลู่
เม.ย. - 67
เริ่ม 81,900 บ.