clock
logo

QW จางเจียเจี้ย ล่องเรือชมเขื่อนสามผา เที่ยวจางเจียเจี้ยครบทุกไฮไลท์ เยือนสองหมู่บ้านโบราณที่โด่งดัง - YIH240412QW

QW จางเจียเจี้ย ล่องเรือชมเขื่อนสามผา เที่ยวจางเจียเจี้ยครบทุกไฮไลท์ เยือนสองหมู่บ้านโบราณที่โด่งดัง

รหัสทัวร์ : YIH240412QW
QW จางเจียเจี้ย ล่องเรือชมเขื่อนสามผา เที่ยวจางเจียเจี้ยครบทุกไฮไลท์ เยือนสองหมู่บ้านโบราณที่โด่งดัง

  • - บินตรงลงอี๋ชาง ล่องเรือชมเขื่อนสามผาเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก - ชมโชว์จิ้งจอกขาวสุดอลังการ - เยือนเมืองโบราณฟูหรงเจิ้น - เฟิ่งหวง ครบ 2 เมือง
  • อี๋ชางซานเสีย - เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า - ชมบ้านเกิด QuYuan - สวนดอกท้อ - ชมตึกมหํศจรรย์ 72 ชั้น - เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น - ชมวิวน้ำตก - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - สะพานหงเฉียว - เมืองจางเจียเจี้ย - เทียนเหมินซาน (รวมค่ารถอุทยาน+นั่งกระเช้า+บันไดเลื่อน) - ประตูสวรรค์ระเบียงแก้ว (รวมค่าหุ้มรองเท้า) - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย - ชมโชว์จิ้งจอกขาว - อุทยานจางเจียเจี้ย - เขาเทียนจื่นซาน - สะพานเทียนเสียตี้อี้เฉียว - สะพานกระจกข้ามหุบเขา
เดินทางช่วง
17 ก.ค. 67 - 3 ม.ค. 68 ( 22 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
17 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 35,900 41,900 แสดง - 20
24 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 35,900 41,900 แสดง - 20
28 ก.ค. 67 - 2 ส.ค. 67 36,900 42,900 แสดง - 20
7 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 35,900 41,900 แสดง - 20
14 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 35,900 41,900 แสดง - 20
21 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 35,900 41,900 แสดง - 20
4 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67 35,900 41,900 แสดง - 20
11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 35,900 41,900 แสดง - 20
18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 35,900 41,900 แสดง - 20
13 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 35,900 41,900 แสดง - 20
18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 35,900 41,900 แสดง - 20
20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 35,900 41,900 แสดง - 20
23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 35,900 41,900 แสดง - 20
25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 35,900 41,900 แสดง - 20
8 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67 35,900 41,900 แสดง - 20
15 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67 35,900 41,900 แสดง - 20
22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67 35,900 41,900 แสดง - 20
4 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67 35,900 41,900 แสดง - 20
6 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 35,900 41,900 แสดง - 20
13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 35,900 41,900 แสดง - 20
27 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68 37,900 43,900 แสดง - 20
29 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68 37,900 43,900 แสดง - 20

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

QW จางเจียเจี้ย ล่องเรือชมเขื่อนสามผา เที่ยวจางเจียเจี้ยครบทุกไฮไลท์ เยือนสองหมู่บ้านโบราณที่โด่งดัง
QW จางเจียเจี้ย ล่องเรือชมเขื่อนสามผา เที่ยวจางเจียเจี้ยครบทุกไฮไลท์ เยือนสองหมู่บ้านโบราณที่โด่งดัง
ราคาเริ่มต้น 35,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน