ตั้งอยู่บริเวณทางตอนเหนือของประเทศจีน มีเมืองเอกชื่อว่า ฮูเหอเฮ่าเท่อ (โฮฮอท) และมีพื้นที่ถึง 1.8 ล้าน ตร.ม (ใหญ่กว่าประเทศไทย 2 เท่า) มีประชากรประมาน 25 ล้านคน ประกอบไปด้วย มองโกล ฮั่น แมนจู หุย ฯลฯ พื้นที่โดยส่วนมากประกอบไปด้วยทุ่งหญ้า ที่เหมาะสมแก่การเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะทางเหนือ ส่วนทางด้านตะวันตกของมณฑล ประกอบไปด้วย ทะเลทราย ส่วนทางใต้นั้นดินอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย เช่น ทองแดง เหล็ก อลูมีเนียม แมงกานีส ฯลฯ ส่วนทางด้านการท่องเที่ยวนั้น มีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่น่าสนใจ เช่น ทะเลทรายและทุ่งหญ้าสีเขียวในฤดูร้อน ซึ่งระยะเวลาในการท่องเที่ยวที่เหมาะสม คือระหว่างเดือน พ.ค – ก.ย ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่ทุ่งหญ้ากำลังเขียวสดงดงามและมีอุณหภูมิที่อบอุ่นพอเหมาะ นอกจากความงดงามทางธรรมชาติที่น่าสนใจแล้ว ประวัติศาสตร์ของชาวมองโกล ก็น่าใชสนใจเช่นกัน ดังเช่น วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาวมองโกลท่านเจงกิสข่าน (เตมูจิน) ซึ่งผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนักรบบนหลังม้าที่ห้าวหาญ ที่สามารถทำสงครามขยายดินแดนเพื่อครอบครองแผ่นดินทั้งเอเซียและบางส่วนของยุโรปได้ ซึ่งเราสามารถมีโอกาสไปคาราวะท่าน ณ สุสานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่าน ณ เมืองออร์ดอส สุสานหวังเจาจวิน ตั้งอยู่บริเวณทางด้านใต้ของเมืองโฮฮอท มีระยะห่างจากเมือง 9 กิโลเมตร โดยสถานที่เห็นในปัจจุบันนั้นถูกบูรณะใหม่ในยุคทศวรรษที่ 70 โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 3.5 หมื่นตร.ม ตัวสุสานที่เป็นเนินดินนั้นมีความสูง 33 เมตร หวังเจาจวิน สตรีผู้ที่ได้ถูกจารึกในประวัติศาสตร์เมื่อ 2 พันกว่าปีที่แล้ว ว่าเป็น 1 ใน 4 สาวงามของจีน ซึ่งมีชีวิตอยู่ในสมัยราชวงศ์ฮั่น ไม่เพียงแต่มีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามอย่างเดียว สตรีผู้นี้ยังเป็นผู้อุทิศตัวโดยการแต่งงานกับหัวหน้าชนเผ่าเร่ร่อน ซึ่งมีอายุแก่คราวพ่อ เพื่อสานต่อนโยบายเรื่องความสงบสุขของ 2 แผ่นดิน ระหว่างฮั่นกับซงหนู โดยยินยอมละทั้งชีวิตที่สุขสบายในวัง ไปใช้ชีวิตกับชนเผ่าเรร่อนผู้ไร้อารยธรรม ถือได้ว่านางเป็นผู้มีคุณูปการณ์ให้กับประเทศอย่างแท้จริง ช่วงชีวิตของนางได้ช่วย ให้ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ชนชาติเป็นไปอย่างสงบสุข โดยไม่มีสงครามเกิดขึ้นเลย เรื่องและภาพโดย : B panda team สนใจเดินทางไป ทัวร์มองโกเลีย คลิก    ช่อง Youtube คลิก