clock
logo

“ ฮาร์บิ้น ” เมืองแห่งน้ำแข็ง หนึ่งในเมืองที่สวยงามที่สุดของจีน

November 23, 2023 | by Panda Holiday

“ ฮาร์บิ้น ” เมืองแห่งน้ำแข็ง หนึ่งในเมืองที่สวยงามที่สุดของจีน

ฮาร์บิ้น

ฮาร์บิ้น

“ฮาร์บิ้น” เมืองแห่งน้ำแข็ง หนึ่งในเมืองที่สวยงามที่สุดของจีน หรือภาษาจีนเรียกว่า ฮาเอ่อร์ปิน เป็นหนึ่งในเมืองที่สวยงามที่สุดของจีน และเป็นเมืองเอกของมณฑลเฮย์หลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ทางฝั่งใต้ของแม่น้ำซงหัว

ฮาร์บิ้นเป็นศูนย์กลางทางด้านการปกครอง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และการสื่อสารคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน จึงถือได้ว่าเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งของจีน และของเอเชียด้านตะวันออกเฉียงเหนือ คำว่า ฮาร์บิ้น เป็นคำในภาษาแมนจู มีความหมายว่า "สถานที่ตากแห (จับปลา)"ฮาร์บิ้น มีสมญานามว่า “ไข่มุกบนคอหงส์” เนื่องจากสัญฐานของมณฑลเหยหลงเจียง มีลักษณะคล้ายหงส์ เมืองฮาร์บิ้นมี 4 ฤดูกาลซึ่งอุณหภูมิในแต่ละฤดูแตกต่างกันมาก มีทิวทัศน์สวยงาม และเป็นเมืองวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวด้วย ความทันสมัยและ อารยธรรมโบราณ เมืองฮาร์บิ้นได้รับอิทธิพลทางประวัติศาสตร์ ด้านวัฒนธรรมของยุโรปอย่างลึกซึ้ง ด้วยสถาปัตยกรรมในเมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมือง มีความเป็นยุโรปอย่างเห็นได้ชัด จนได้รับการขนานนามว่า “มอสโกแห่งตะวันออก” หรือ “ปารีสแห่งตะวันออก” และฮาร์บิ้นยังเป็นที่รู้จักในชื่อ “เมืองแห่งน้ำแข็ง” เพราะมีฤดูหนาวที่ยาวนาน และหนาวเย็นมาก

สถาปัตยกรรมของฮาร์บิ้น

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของฮาร์บิ้น
เมืองฮาร์บิ้นถูกเรียกขานว่าเป็น เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กแห่งเอเชีย และนับได้ว่าเป็นเมืองที่มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน โดยสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากรัสเซียและยุโรป เพราะเคยมีชาวรัสเซียเชื้อสายยิวอพยพลี้ภัยมาตั้งรกรากที่เมืองนี้ในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง มากมายถึง 7 แสนคน

สถานที่ท่องเที่ยวในฮาร์บิ้น

ถนนจงเอียง เป็นถนนย่านธุรกิจสายหนึ่งในฮาร์บิ้น มีความยาว 4 กิโลเมตร ทอดตัวอยู่ในเขตต้าหลี่ เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ทั้งลวดลายการตกแต่งอาหารแบบบารอคและไบเซนไทน์ ในเขตต้าหลี่นี้ยังเป็นที่ตั้งของวิหารเซนต์โซเฟียซึ่งเป็นโบสถ์คริสต์นิกายรัสเซียออโธดอกซ์อีกด้วย โบสถ์เซนต์โซเฟีย เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแห่ง หนึ่งของเมืองฮาร์บิ้น นอกจากโบสถ์เซนท์โซเฟียจะเป็นโบราณสถานที่แสดงผลงานอันโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมแล้ว ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นแหล่งบันเทิงหลายรูปแบบของชาวเมืองฮาร์บิน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนชาวต่างประเทศ เกาะพระอาทิตย์ เกาะขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัว เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ใหญ่ที่สุดของเมืองฮาร์บิ้น เขตทัศนียภาพเกาะไท่หยาง (เกาะพระอาทิตย์) ตั้งอยู่ที่ฝั่งเหนือของแม่น้ำซงฮวาเจียง โดยอยู่อีกฟากหนึ่งของเขตตัวเมืองที่มีแม่น้ำกั้นไว้ เกาะไท่หยางเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศชื่อดังของจีน มีเนื้อที่ 38 ตารางกิโลเมตร เขตอนุรักษ์รอบๆ เกาะ กำหนดเป็นพื้นที่ในความควบคุม 88 ตารางกิโลเมตร เป็นเขตทัศนียภาพแบบทุ่งหญ้าชุ่มน้ำชายหาดแม่น้ำ งานนิทรรศการศิลปะการแกะสลักน้ำแข็งนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นที่เกาะไท่หยางปีละครั้ง เป็นกิจกรรมสำคัญในเทศกาลหิมะน้ำแข็งนานาชาติ ของนครฮาร์บิ้นมีชื่อเสียงทั่วทั้งในและต่างประเทศมานานแล้ว

เทศกาลหิมะฮาร์บิ้น

คฤหาสน์วอลการ์ (VOLGA MANOR) เป็นสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ของเมืองฮาร์บิ้น ที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่าเทศกาลปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย งานแกะสลักน้ำแข็งบนเกาะพระอาทิตย์ (ไท่หยางเต่า) , เทศกาลโคมไฟที่สวนสาธารณะเจ้าหลิน คฤหาสน์วอลการ์ มีพื้นที่ 6 แสนกว่าตารางเมตร ใช้ทุนสร้างหนึ่งร้อยห้าสิบกว่าล้านหยวน ได้จำลองโบสถ์ St. Nicholas ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเมืองฮาร์บิ้น (สร้างในปีค.ศ. 1899 และถูกทำลายในสงความปฏิวัติวัฒนธรรม ปี ค.ศ.1966) และยังมีสถาปัตยกรรมรัสเซียอีกมากมาย ทำให้รู้สึกเหมือนได้ไปเที่ยวประเทศรัสเซีย ภายในคฤหาสน์วอลการ์ มีห้องพักรับรองนักท่องเที่ยวได้ถึง 800 คน มีร้านอาหารที่รองรับลูกค้าได้ 2,000 คน มีห้องประชุมที่จุได้ 400 คน แล้วยังมีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของรัสเซียอีกมากมาย ภัตตาคารน้ำแข็งฮาร์บิ้น สำหรับภัตตาคารนี้จะมีเฉพาะในเทศกาลน้ำแข็งเท่านั้น ถ้ามาเที่ยวฮาร์บิ้นสักครั้งหนึ่ง การทานสุกี้ร้อนๆ ภายใต้โดมน้ำแข็งที่อากาศติดลบ ก็ถือว่าสนุกไปอีกแบบ อาหารของที่ภัตตาคารแห่งนี้ก็เป็นสุกี้เห็ด ปลา และผักสด ซึ่งที่ฮาร์บิน้ยามหน้าหนาว ผักที่เมืองนี้ก็ต้องสั่งมาจากเมืองอื่น

คฤหาสน์วอลการ์

อุณหภูมิของฮาร์บิน 

เนื่องจากฮาร์บิน ภูมิประเทศตั้งอยู่บริเวณทางด้านตะวันออกเหนืออีสานของจีน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมหนาวจากไซบีเรียอย่างเต็มที่ ทำให้สภาพอากาศเกือบ ทั้งปี มีหิมะปกคลุม อุณหภูมิในฤดูหนาวประมาณ -16.8 ถึง -38.1 และในฤดูร้อน (มิถุนายน-กันยายน) จะมีอากาศร้อนและมีฝนตกพอประมาณ ซึ่งปริมาณ น้ำฝนที่ตกในช่วงฤดูนี้ มากถึงร้อยละ 70 ของปริมาณน้ำฝนที่ตกทั้งปี อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 21.1 C ส่วนในฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง อากาศจะเปลี่ยนแปลงง่ายและมีลมกรรโชกแรง

อย่าลืม!! เตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปเที่ยวฮาร์บิ้น

ด้วยสภาพอากาศที่หนาวแบบติดลบทั้งกลางวันกลางคืน เครื่องอุปกรณ์กันหนาว เช่น เสื้อขนเป็ด ชุดลองจอนห์ หมวกคลุมหัว รองเท้าที่ใช้สำหรับลุยหิมะ ถุงมือถุงเท้า ที่ปิดหู ผ้าพันคอ และโลชั่นทาหน้า ทาตัว ควรเตรียมให้พร้อม

ช่วงที่เหมาะจะไปเที่ยวฮาร์บิ้น

คือ เดือนธันวาคม - เดือนกุมภาพันธ์ เพราะจะเป็นช่วงที่หนาวที่สุดถึงแม้อากาศและอุณหภูมิที่ฮาร์บิ้นจะหนาวเหน็บ แต่ในอาคารสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้ง บนรถบัสนั้น ได้มีเครื่องทำความร้อนเปิดบริการไว้อย่างอบอุ่น

สนใจไปเที่ยวฮาร์บิ้น คลิ๊กเลย