clock
logo

10 วิธีรับมือ กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

January 22, 2020 | by Panda Holiday

10 วิธีรับมือ กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

10 วิธีรับมือ กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

10 วิธีรับมือ กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

1. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และ มีมลภาวะเป็นพิษ 

10 วิธีรับมือ กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

2. ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ หากเลี่ยงไม่ได้ ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน

10 วิธีรับมือ กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

3. หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์มีชีวิต การสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วย หรือตาย 

10 วิธีรับมือ กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

4. หลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์แปลกๆ หรือ เนื้อสัตว์ที่ไม่สุก

10 วิธีรับมือ กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

5. ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก ถ้าไม่จำเป็น

6. หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ ด้วยน้ำ และ สบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจลล้างมือ 

10 วิธีรับมือ กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

7. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เพราะไวรัสสามารถเข้าสู่ร่างกาย ได้ทางการสัมผัส สารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ

10 วิธีรับมือ กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

8. รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ และ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

10 วิธีรับมือ กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

9. ถ้ามีอาการไข้ มีอาการ ระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และ รีบไปพบแพทย์ทันที

10 วิธีรับมือ กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

10. ควรทำประกันการเดินทาง ก่อนเดินทางไปยังประเทศ ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัส เพราะหากเกิดป่วยระหว่างเดินทางขึ้นมา สามารถเคลมประกันเดินทางได้ บริษัทประกันจะช่วยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในต่างแดน

สนใจ เที่ยวจีน คลิก
ช่อง Youtube คลิก