clock
logo

มือใหม่ เที่ยวจีน ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

November 23, 2023 | by Panda Holiday

มือใหม่ เที่ยวจีน ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

มือใหม่ เที่ยวจีน ต้องเตรียมอะไรบ้าง

มือใหม่ เที่ยวจีน ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

ตรวจสอบโปรแกรม และ เตรียมตัวก่อการเดินทาง

        เตรียมตัวไปจีน อันดับแรก นักท่องเที่ยวไทย ที่ประสงค์จะเดินทาง ไปจีน จำเป็นจะต้องขอวีซ่าจาก สถานทูตจีน เสียก่อน ซึ่งการทำวีซ่าจีน โดยปกติแล้ว ใช้เวลา 4 วันทำการ

มือใหม่ เที่ยวจีน ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

  ขอยื่นวีซ่า

ผู้ยื่นขอสามารถ ใช้บริการ ได้ทั้งแบบ เข้าประเทศจีน 1 ครั้ง เข้าประเทศจีน 2 ครั้ง เข้าประเทศจีนครึ่งปีหลายครั้ง และ เข้าประเทศจีน 1 ปี หลายครั้ง ซึ่งราคาก็จะแตกต่าง เช่นเดียวกัน

        ออกเดินทาง ที่สนามบินอะไร จะต้องเช็คอินที่ เคาน์เตอร์ไหน ประตูอะไร ทางที่ดีในวันเดินทาง ควรโทรตรวจสอบอีกครั้ง เพราะอาจมี การปรับเปลี่ยน เคาน์เตอร์เช็คอินได้

        หากไปกับทัวร์ ให้ตรวจเช็ค วันเวลา ที่นัดหมายการเดินทาง โดยละเอียด หากไม่แน่ใจให้โทรตรวจสอบ กับบริษัททัวร์อีกครั้ง

มือใหม่ เที่ยวจีน ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

หน่วย และ อัตราการแลกเงิน

        เงินจีนเรียกเป็นหยวน มีอัตราแลกเปลี่ยน ประมาณ 5.5 บาท / 1 หยวน เงินหยวนมีธนบัตร 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 หยวน และ เงินย่อย เรียก “เจียว” หรือ “เหมา” มีอัตราแลก 10 เจียว(เหมา) = 1 หยวน

        สำหรับนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป เงินเหมา ซึ่งเป็นเงินย่อย (สตางค์) จะใช้สำหรับการเข้าห้องน้ำ ครั้งละประมาณ 5 เหมา / 1 คน

        สามารถแลกเงิน และ เช็ค เดินทางได้ทั่วไปตามธนาคาร โรงแรม และ สถานที่รับแลกเงิน แนะนำให้แลกพอสมควรใช้ หรือ นำเงินดอลล่าร์ ติดตัวไปด้วยจะดีกว่า ไม่ควรแลกมากเกินไปเพราะถ้าเหลือ แลกคืนจะขาดทุน บัตรเครดิต ในประเทศจีน สามารถใช้ได้เฉพาะโรงแรม และ ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ เท่านั้น

มือใหม่ เที่ยวจีน ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

เวลา

เวลาในจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง เมื่อเดินทางถึงเมืองจีน กรุณาปรับเวลาให้เร็วขึ้นอีก 1 ชั่วโมง เพราะทางกรุ๊ปทัวร์ จะนัดหมายเป็นเวลาจีนเท่านั้น

มือใหม่ เที่ยวจีน ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

สภาพอากาศ

ประเทศจีน มี 4 ฤดูกาล

-ฤดูใบไม้ผลิ     จะอยู่ในช่วง เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม

ช่วงอากาศดีในภาคเหนือของจีนคือฤดูใบไม้ผลิ (ราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนเมษายน) และใบไม้ร่วง (ราวเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม) อุณหภูมิประมาณ 20-30 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตามในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ในกรุงปักกิ่งมักมีพายุทรายจากทางเหนือพัดเข้ามา ภาคกลางของจีนซึ่งครอบคลุมเมืองสำคัญ เช่น นครเซี่ยงไฮ้ อู่ฮั่น จะมีฤดูหนาวที่สั้นกว่าทางภาคเหนือ แต่ก็มีอากาศหนาวพอๆ กับกรุงปักกิ่ง ภาคใต้ เช่น นครกวางโจว และเมืองใกล้เคียง

-ฤดูร้อน         จะอยู่ในช่วง เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม

 อากาศร้อนและชื้น ฤดูร้อน (ราวเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม) อุณหภูมิสูงถึง 38 องศาเซลเซียส และมีฝนตกหนักและพายุใต้ฝุ่นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนของทุกปี

-ฤดูใบไม้ร่วง    จะอยู่ในช่วง เดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม

 อากาศร้อนและชื้น ฤดูร้อน (ราวเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม) อุณหภูมิสูงถึง 38 องศาเซลเซียส และมีฝนตกหนักและพายุใต้ฝุ่นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนของทุกปี

-ฤดูหนาว        จะอยู่ในช่วง เดือนพฤศจิกายน ถึง กลางเดือนมีนาคม

ภาคเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นมากในฤดูหนาว (ราวปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์) เช่น กรุงปักกิ่งในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิติดลบ 10-15 องศาเซลเซียส มีลมแรงและหิมะตก ช่วงหนาวสุดคือเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ สภาพอากาศในฤดูหนาวทางภาคเหนือบริเวณพื้นที่เหนือกำแพงเมืองจีนถึงเขตมองโกเลียในมีอุณหภูมิติดลบถึง 40 องศาเซลเซียส

มือใหม่ เที่ยวจีน ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

ภาษา

ภาษาจีนกลาง และ ภาษาท้องถิ่น

มือใหม่ เที่ยวจีน ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

ระบบไฟฟ้า

ใช้ไฟฟ้าระบบ 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ใช้ปลั๊กแบบ G และ M (ปัจจุบันใน นิยมใช้ปลั๊กตัวผู้แบบ G (ปลายแบน) แต่แบบปลายกลมก็ยังมีใช้อยู่) ดังนั้นควรเตรียม Adaptor ไปด้วย

มือใหม่ เที่ยวจีน ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

การโทรศัพท์

การใช้โทรศัพท์มือถือ ที่เมืองจีน โทรศัพท์มือถือ จะใช้ได้เฉพาะ เครื่องที่ขออนุญาตเปิดใช้ต่างประเทศ (เปิด Roaming) สามารถโทรเข้า-รับได้ทุกสาย กรณีโทรกลับประเทศไทย แต่ค่าโทรศัพท์จะแพงมาก นาทีละ 73 บาท(AIS) กด +66 ตามด้วยรหัสจังหวัด หรือ มือถือ (ตัด 0 ออก)  ตามด้วย เบอร์โทรศัพท์ปลายทาง หรือ ถ้ารับสาย จากเมืองไทย นาทีละ 54 บาท(AIS) ทางที่ดีไม่ควรใช้ แต่ถ้าจำเป็น สำหรับธุรกิจก็คุ้ม หรือ ถ้าจะให้ประหยัดก็ให้ซื้อ Sim Card ของจีนใช้ สามารถโทรออกได้ นาทีละ ประมาณ 20-30 บาท สามารถสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม ได้จากไกด์ท้องถิ่น หรือ หัวหน้าทัวร์

มือใหม่ เที่ยวจีน ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

  ยาประจำตัว

หากใครมีโรคประจำตัว ควรจัดเตรียมไป ให้เพียงพอ กับจำนวนวันที่เดินทาง (ท่านที่แพ้อากาศหนาว กรุณาเตรียมเครื่องกันหนาวเป็นพิเศษ)

มือใหม่ เที่ยวจีน ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

เตรียมเสื้อผ้าเที่ยวจีนให้เหมาะสม

แน่นอนว่า ก่อนจะออกเดินทางทุกครั้ง เราจำเป็นที่ จะต้องตรวจสภาพอากาศ ของสถานที่ที่จะไปทุกครั้ง ไม่ใช่แค่ตรวจ สภาพอุณหภูมิเท่านั้น แต่เรื่องฝนตก แดดออก หิมะตก ก็ควรจะเช็คให้เรียบร้อยด้วย คงไม่ใช่เรื่องสนุกแน่นอน ถ้าหากเรามีแต่เสื้อบาง ๆ ในขณะที่อุณหภูมิภายนอกอยู่ต่ำกว่าศูนย์ หรือเตรียมไป แต่เสื้อที่ชื้นง่าย ในสภาพอากาศ ที่มีฝนตกตลอดเวลา

วิธีการง่าย ๆ ขั้นแรกก็คือ เช็คก่อนว่าจุดหมาย ที่เราจะไปนั้นอยู่ในฤดูอะไร โดยทั่วไปในประเทศจีน ฤดูหนาวจะเริ่มราวเดือนธันวาคม ถึงกุมภาพันธ์ และ จะเป็นฤดูใบไม้ผลิ ในเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม ( ซึ่งก็มักจะมาพร้อม ๆ กับฝน ) ก่อนจะเข้า ช่วงหน้าร้อน ในช่วงมิถุนายน ถึง สิงหาคม ที่จะร้อนแล้งมาก ๆ ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะทางตอนใต้ ของจีน และเข้าฤดูใบไม้ร่วง ราว กันยายน ถึง พฤศจิกายน

มือใหม่ เที่ยวจีน ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

  การใช้ชีวิตในเมืองจีน

  เรื่องอาหารการกิน จีนแผ่นดินใหญ่ นับเป็นครัวของโลกอย่างแท้จริง อาหารจีนมีประวัติศาสตร์ ยาวนานมากกว่า 4,000 ปี มีชนิดอาหารมากมาย หลากหลายเกินกว่า เราจะจินตนาการเลยทีเดียว อาหารในแต่ละภาค ก็แตกต่างกันไป ถ้าอาหารชนิดไหน เรากินไม่ไหวจริง ๆ เช่นมันเกินไป ก็ไม่ต้องฝืนกิน เพราะนอกจาก จะกินไม่อร่อยแล้ว อาจเกิดอาการท้องไส้ปั่นป่วนได้ง่าย ๆ ด้วย 

        เตรียมรับมือภาษาจีน เราควรจะเตรียมรับมือไว้ล่วงหน้า โดยอาจจะติดโปรแกรมแปลภาษาจีน ไว้ในมือถือ อีกวิธีที่ง่ายกว่าคือใช้ Google translate เพราะสามารถ ใช้กล้องถ่ายอักษรจีน แล้วแปลออกมาได้เลย แต่วิธีนี้เราต้องโรมมิ่งอินเตอร์เน็ต ไปจากเมืองไทย เพราะที่จีน มีการบล็อกไม่ให้ใช้ Google หรือ หากมีความรู้ จะลองใช้โปรแกรมปลดล็อคก็ได้

สนใจ เที่ยวจีน คลิก
ช่องYoutubeคลิก