clock
logo

เที่ยวจางเจียเจี้ย เที่ยว 3 ฤดู

November 23, 2023 | by Panda Holiday

เที่ยวจางเจียเจี้ย เที่ยว 3 ฤดู

เที่ยวจางเจียเจี้ย ถนน99โค้ง เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวจางเจียเจี้ย เที่ยวได้ทั้งปี วิว 2 เป็นเส้นทาง เที่ยวชม ธรรมชาติตลอดการเดินทาง จะเป็นวิวธรรมชาติ ผสมผสานกับวัฒนธรรม และ เมืองโบราณชนเผ่าต่างๆ

เที่ยวเมืองโบราณเฟิ่งหวง

เที่ยวจางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ ภูเขาเทียนเหมินซาน เทียนเหมินซาน เมืองโบราณเฟิ่งหวง เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวจางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ ภูเขาเทียนเหมินซาน เทียนเหมินซาน เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย เป็นเขตปกครองตนเอง ของชนเผ่าน้อยถู่เจียง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก ของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงส์ ตั้งอยู่กลางหุบเขา และ มีแม่น้ำ ถั่วเจียง แม่น้ำที่ใสสะอาดไหลผ่าน สองฝั่งแม่น้ำมีบ้านแบบโบราณ ที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมแม่น้ำ ถ้ามองจากริมแม่น้ำจะเห็นบ้านเรือนยกสูงสร้างติดริมแม่น้ำเป็นแนวยาว เมืองโบราณเฟิ่งหวง มีโบราณสถาน และ โบราณวัตถุ ทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่า ที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิง และ ชิงมีถนนที่ปูด้วยหินสีเขียว 20 กว่าสาย มีกำแพงเมืองโบราณ “เฟิ่งหวงกู่เฉิง” ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง

เที่ยวบ้านกวีเสิ่นฉงเหวิน

สำหรับ เสิ่น ฉง เหวิน คนไทยเรา อาจจะไม่ค่อยคุ้นกับชื่อนี้ แต่สำคัญชาวจีนนี่คือยอดกวีเอกยุคหลัง (ยุคใหม่) ที่เทียบได้กับ 2 ยอดกวีอมตะผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ถัง อย่าง “หลี่ ไป๋” (ค.ศ. 701-762) และ“ตู้ฝู่” (ค.ศ. 712 — ค.ศ. 770) เลยทีเดียว “เสิ่น ฉง เหวิน หากเปรียบแบบไทยๆ ก็เหมือนกับสุนทรภู่บ้านเรา”

เที่ยวหงเฉียวหรือสะพานรุ้ง

เที่ยวจางเจียเจี้ย สะพานรุ้ง เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวสะพานสายรุ้ง เป็นสะพานปูน 2 ชั้น มีหลังคาคุม ลักษณะคล้าย สะพานลมฝนของชาวต้ง (แต่ชาวต้งจะสร้างด้วยไม้) ชั้นล่างของสะพานปัจจุบัน เป็นร้านค้าไปตลอด 2 ฟากฝั่งสะพาน ส่วนชั้นบนเป็นมุมกาแฟ จุดชมวิวที่สามารถมองลงไปเห็น บ้านเรือนเก่าแก่ ปลูกสร้างอย่างสวยงามไปตาม 2 ฟากฝั่งลำน้ำถัวเจียง นับเป็นจุดถ่ายรูปมุมสูง ยอดฮิตประจำเมือง เช่นเดียวกับ บนสะพานประตูเมืองทางทิศใต้ ที่บนนั้นก็สามารถขึ้นไปยืน ถ่ายรูปวิวทิวทัศน์มุมสูงกว้างไกลของบ้านกับลำน้ำถัวเจียงได้สวยงามเช่นกัน

เทียนเหมินซาน ภูเขาเทียนเหมินซาน หรือประตูสวรรค์

เที่ยวจางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ ภูเขาเทียนเหมินซาน เทียนเหมินซาน เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวจางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ ภูเขาเทียนเหมินซาน เทียนเหมินซาน เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน หรือ ประตูสวรรค์ เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามที่สุด ของประเทศจีน "มีคำกล่าวว่า... หากใครมาจางเจียเจี้ย แล้วไม่ได้มาขึ้นเขาเทียนเหมินซาน แห่งนี้เหมือนมาไม่ถึงจางเจียเจี้ย"นั่งกระเช้าสู่...ภูเขาเทียนเหมินซาน จางเจียเจี้ย มณฑลหูหนาน ภูเขาที่สวยงามที่สุด ของประเทศจีน สาเหตุที่เรียกว่า เทียนเหมินซาน เพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ จนกลายเป็นถ้ำ หรือ ประตูสวรรค์ ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร การท่องเที่ยวเทียนเหมินซาน คือการได้เดิมชมวิวทิวทัศน์ ลัดเลาะริมหน้าผา ชมความสวยงามของทะเลภูเขา ที่มีรูปร่างต่างๆแปลกตา และ วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีการนั่งกระเช้า ข้ามยอดเขา และ บนเขาเทียนเหมินซาน ประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน

ทางเดินกระจก

เที่ยวจางเจียเจี้ย ระเบียงกระจก เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวจางเจียเจี้ย หน้าผากระจก เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย ทางเดินกระจกใส ณ เขาเทียนเหมินซาน จางเจียเจี้ยมีความยาว 60 เมตร จุดสูงสุดมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,430 เมตร  ทางเดินขึ้นเขาหลายจุดสร้างโดยเทคนิคพิเศษของรอยแตก  นักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยที่มาที่นี่เข่าอ่อนขาสั่นกันใหญ่   บนเขามีน้ำและหมอกตลอดปี  เพื่อเป็นการกันลื่นและรักษาความสะอาด ทุกคนที่ขึ้นไปต้องใส่ถุงคลุมรองเท้า ไปเที่ยวจางเจียเจี้ย อย่าลืมเดินเล่นในจุดนี้นะคะ

จิตรกรรมภาพวาดทราย

เที่ยวจางเจียเจี้ย ภาพวาดทราย เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวชมภาพวาดทราย สถานที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่า จิตรกรรมภาพเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หินและอื่นๆ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมาล้วนได้รับรางวัลและยกย่องมากมาย หลายปีซ้อนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก อยากไปเที่ยว ภาพวาดทราย

โชว์จิ้งจอกขาว

เที่ยวจางเจียเจี้ย โชว์จิ้งจอกขาว เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวจางเจียเจี้ย โชว์จิ้งจอกขาว เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย ชมโชว์นางจิ้งจอกขาวกับคนหาฟื้น โชว์นี้เป็นหนึ่งที่จัดให้กับรายการทัวร์จางเจียเจี้ย โดยการแสดงจะมีในเดือนมีนาคม - ต้นเดือนพฤศจิกายน ฤดูหนาวจะปิดการแสดงเนื่องจากมีหิมะตกอาจไม่สะดวกในเรื่องของเวทีคะเพราะเวทีที่ใช้แสดงเป็นเวทีกลางแจ้งมีฉากหลังเป็นภูเขาเทียนเหมินซานสวยมาก โชว์จิ้งจอกขาว ผลงานของผู้กำกับการแสดงชื่อดัง โจว อี๋ โหมว ที่ใช้ทีมนักแสดงกว่า 600 ชีวิต ฉากหลังของโชว์นี้เป็นเขาเทียนเหมินซาน ซึ่งนับเป็นโชว์กลางแจ้งที่อลังการและสวยงามที่สุดเป็นสุดยอดโชว์แห่งเมืองจางเจียเจี้ย โชว์นางจิ้งจอกขาว เรื่องราวความรักต่างสายพันธ์ ระหว่างนางจิ้งจอกขาวและหนุ่มหาฟืน ที่โดนกีดกันในเรื่องของความรัก เดียวเราไปชมกันว่าบทสรุปของความรักของทั้งสองว่าตอนท้ายจะลงเอยอย่างไง

เขาเทียนจื่อซาน

เที่ยวจางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวจางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวจางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวจางเจียเจี้ย ลิฟต์แก้วไป่หลง เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวจางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวจางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวจางเจียเจี้ย อวตาร เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย ไฮไลท์ของเขาเทียนจื่อซานคือป่าทะเลหินตะวันตกที่เต็มไปด้วยภูเขาหินสูงเฉียดฟ้าทั่วทั้งหุบเขา ซึ่งถ้าหากมาในช่วงฤดูใบไม้ผลิหลังฝนตก ก็อาจจะได้พบเห็นความสวยงามเกินบรรยายของสายหมอกที่ปกคลุมยอดเขา ว่ากันว่าที่นี่เป็น 1 ใน 4 ขุนเขาที่สวยงามที่สุดในจีน จนกลายเป็นแรงบันดาลใจของภูเขาลอยฟ้าแห่งดาวแพนดอร่าในหนังเรื่อง อวตาร  นั่นเอง

ภาพเขียนสิบลี้

เที่ยวจางเจียเจี้ย ภาพเขียนสิบลี้ เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย ภาพเขียนสิบลี้ เป็นเขตช่องแคบที่มีทัศนียภาพงดงามแห่งหนึ่ง มียอดเขาแปลกพิสดาร และหินยักษ์ที่มีรูปร่างลักษณะต่างๆมากมาย ซึ่งแต่ละก้าวล้วนมีทิวทัศน์สวยงามเจริญตาตลอดทาง โดยมีรถรางขนาดเล็กคอยให้บริการ แต่จากประสบการณ์เราเอง ถ้าเดินไหว ขาไปเดินไปชมไป ก็จะได้บรรยากาศ เสมือนหนึ่งเดินอยู่ในภาพวาดจริงๆ ขากลับค่อยนั่งรถรางจะดีกว่า ใครชอบ เที่ยวชมวิว เที่ยวถ่ายรูป แนะนำให้ไปเที่ยวภาพเขียนสิบลี้ รับรอง ถ่ายรูปสวยแน่นอน

ลำธารจินเปียนซี

จินเปียนซี หรือธารแส้ทองคำ เป็นลำธารที่ไหลวนมาตามช่องเขาและชะง่อนผา น้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลพิษ สองฟากฝั่งจะมีหินแปลกประหลาดตั้งตระหง่านเรียงรายกันอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีต้นไม้เขียวชะอุ่มประดับประดาอยู่ บางที่มีหมอกบางๆปกคลุมอยู่ เสมือนหนึ่งกำลังท่องเที่ยวอยู่ในวิมานแห่งเทพนิยาย

ถ้ำหวงหลงต้ง หรือ ถ้ำวังมังกรเหลือง

เที่ยวถ้ำพญามังกร  เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่อยู่ในรายการทัวร์จางเจียเจี้ย ถ้ำหวงหลงเป็นถ้ำที่ใหญ่และสวยงามที่สุดจางเจียเจี้ย มีความสูง 50 เมตร กว้าง 80 เมตร ยาว 30 กิโลเมตร ภายในมีหินงอกหินย้อยอันสวยงาม มีเสาหลักมังกรและสระพญามังกรที่สวยงาม มีการเปิดไฟแสงสีประดับประดา การเที่ยวชมต้องเดินเข้าไปชม ซึ่งจะมีหินงอกหินย้อยตามแต่จินตนาการ

สะพานกระจก

เที่ยวจางเจียเจี้ย สะพานกระจก เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวสะพานกระจก สัมผัสความตื่นเต้น วัดใจวัดความกล้าบน สะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ที่ยาวถึง 430 เมตร และข้ามหุบเขาลึกของจางเจียเจี้ย ที่ลึกถึง 300 เมตร สร้างจากกระจกนิรภัย 99 แผ่นที่ผ่านการทดสอบโดยใช้รถบรรทุกหนัก 2 ตันวิ่งไปมาได้อย่างปลอดภัย สามารถรองรับน้ำหนักคนได้ครั้งละ 800 คน และเปิดให้เข้าชมได้สูงสุด 8,000 ต่อวัน

อุณหภูมิแต่ละเดือน(สูงสุด/ต่ำสุด)

ม.ค. 8/2   ก.พ. 12/6    มี.ค.- 16/8   เม.ย.-  22/16

พ.ค.-  23/18    มิ.ย.-  31/24  ก.ค.-  33/26   ส.ค.-  32/25

ก.ย.-  28/20    ต.ค.-  20/14   พ.ย.- 16/9  ธ.ค.-10/3

สนใจ เที่ยวจางเจียเจี้ย คลิก   ช่องYoutubeคลิก