เจ้าแม่กวนอิมเกาะไหหลำ เป็นรูปปั้นที่สูงเป็นอันดับที่ 4 ของโลก และพรรณนาให้เห็นพระพักตร์ 3 รูปแบบขององค์เจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่กวนอิมเกาะไหหลำ เป็นรูปปั้นที่มีความงดงามมาก ถือเป็นเทพยดาแห่งพระพุทธศาสนาที่ขึ้นชื่อเรื่องความเมตตาปราณีเจ้าแม่กวนอิมแห่งเกาะไหหลำตั้งอยู่ในวัดหนานซาน บนเกาะไหหลำในทะเลจีนใต้ มีความสูง 108 เมตรองค์เจ้าแม่กวนอิมมีสีขาวและทองและมีความสูงกว่าเทพีเสรีภาพในมหานครนิวยอร์ก และทำให้อนุสาวรีย์อื่นๆ ดูเล็กไปถนัดตาคุณสามารถเดินตามทางเดินนี้ออกไปยังทะเลได้ และจะมองเห็นรูปปั้นสูงตระหง่านบนฐานขนาดใหญ่ เจ้าแม่กวนอิมแห่งเกาะไหหลำตั้งอยู่ที่ Nanshan Buddhism Culture Zone ในซันยา เกาะไหหลำ ค่าเข้าวัดหนานซานจะรวมบัตรเข้าไปยังสถานที่อื่นๆ รวมแล้วกว่า 50 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ สวนริมชายหาด วัดต่างๆ อนุสาวรีย์และรูปปั้น ส่วนอนุสาวรีย์อื่นๆ นั้นหากจะเข้าชมต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างหาก บริเวณวัดยังมีบุฟเฟต์อาหารเจให้บริการด้วย ขอบคุณข้อมูลจาก วิกิพิเดีย