clock
logo

เขาฟานจิ้ง ถิ่นกำเนิด พระสังกัจจายน์

September 6, 2019 | by Panda Holiday

เขาฟานจิ้ง ถิ่นกำเนิด พระสังกัจจายน์ เที่ยวจีน มุมมองใหม่

เขาฟานจิ้ง เป็นแหล่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ ระดับชาติ 4A เป็น ภูเขา ที่มีรูปทรง แปลกประหลาด คล้ายๆ กับ เห็ดโคน ยอดเขาหลักของ เทือกเขา อู่หลิงหยวน ฟ่านจิ้งซาน pantipฟ่านจิ้งซาน มณฑลกุ้ยโจว ที่พาดยาวมาตั้งแต่ เมืองจางเจียเจี้ย สามารถ ไปเที่ยว ได้ บริเวณโดยรอบมี สภาพอากาศที่ แปลกประหลาด ดั่งคำกล่าวว่า 1 วัน 4 ฤดู เช้าหนาว กลางวันร้อน ฝนตก หมอกลงหนาทุก 5 นาที บางวันลูกเห็บตก ยังพบเห็น ทะเลหมอก ได้ทั้งวัน โดย 1 ปี จะมีทะเลหมอก 10 เดือน เดือน 7-8 จะเป็น เดือน ที่ ฟ้าเปิด ที่สุด เดือน 4-5 เป็นช่วงที่ กุหลาบพันปี จะ บานเต็มภูเขา โดย สถานที่นี้ เป็นที่ บำเพ็ญเพียร ของ พระโพธิสัตว์ หมีเล่อ ความเป็นมาคร่าวๆ ก็คือ บน เขาฟานจิ้ง ได้มีการ ก่อสร้าง วัดในสมัย ราชวงค์ถัง แต่ได้ถูกทำลายลงไปครั้งนึง และได้มีการสร้างใหม่ใน ศตววรษที่ 16 ฟ่านจิ้งซ่าน ทัวร์ฟ่านจิ้งซาน ฟ่านจิ้งซาน มณฑลกุ้ยโจว เขาฟานจิ้ง เป็น เขตอนุรักษ์ ประเภทคนกับสิ่งมีชีวิต ของ ยูเนสโก ลักษณะภูเขาดูยิ่งใหญ่น่าเกรงขาม เนินเขาชันและหุบเขาลึก กลุ่มยอดเขาตั้งตรงตระหง่าน จากบนยอดเขามีน้ำไหลลงมาไม่หยุดทั้งแนวราบและแนวตั้ง ลมพัดขึ้นมาจากหุบเหวอย่างรุนแรง ภูมิประเทศที่แปลกประหลาดของ พื้นผิว และ ผิวดิน ผ่านการเวลามาอย่างยาวนาน ก็ได้ค่อยสร้างสม และ การเป็นลักษณะภูมิทัศน์ ที่แปลกประหลาดและ ไม่เหมือนใครดั่งปัจจุบัน ที่มีเนินเขาที่ยิ่งใหญ่และสูงชันเป็นอันมาก. เขาฟานจิ้งชื่อนี้ มีจุดกำเนิด มาจากพุทธศาสนา เพราะทั่วทั้งพื้นที่ ของเขาฟานจิ้งจะมี วัดอารามหลวง ของเหล่าแม่ชีอยู่ 4 ตำหนัก และอารามย่อยที่มีขนาดใหญ่ อยู่อีก 48 แห่ง เป็นข้อพิสูจน์ชัดว่าเขาฟานจิ้งนั้น มีสถานที่ยิ่งใหญ่ แห่งสถานที่ปฏิบัติธรรม และเรียนรู้ พุทธศาสนามาแต่โบราณ และยังเป็น 1 ใน 5 เขาที่ยิ่งใหญ่ แห่งพุทธะของ ประเทศจีนและ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เป็นสถานที่เดียว ของ พระโพธิสัตว์หมีเล่อ ตามประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธในประเทศจีน ได้ถือว่าเขาฟานจิ้งนั้น เป็นสถานที่เปิดทาง ไปสู่เงียบสงบและสวยงามแปลกพิสดาร ภูเขาฟ่านจิ้งซาน เขาฟานจิ้งคือเขาหลักของแนวเทือกเขาอู่หลิง ยอดสูงสุดที่ระดับน้ำทะเล 2494 เมตร. และยอดเขาที่สูงสุดในแนวเขานี้คือเขาเฟิ่งหวง(หงส์)ที่ 2572 เมตร. เขาฟานจิ้งลักษณะสูงใหญ่ แนวเขาสูงต่ำสลับขึ้นลงต่อเนื่อง ธารน้ำและหุบเขาพาดผ่านตลอดแนว ป่าไม้หนาแน่น. พื้นที่ของเขาฟานจิ้งมีสันเขา 9 สายพาดผ่านยื่นออกไปทั้ง 4 ทิศ มีฉายาว่า “สายน้ำน้อยทั้ง 99” รวมทั้งป่ายุคโบราณที่ยังอุดมสมบูรณ์บนพื้นที่ 400 ตารางกิโลเมตร. ฤดูใบไม้ผลิจะมีกุหลาบพันปีบานสะพรั่งเป็นดงดอกไม้. ฤดูใบไม้ร่วงจะมีใบไม้แดงเต็มพื้นที่ดุจดั่งไม่มีที่สิ้นสุด พื้นที่บริเวณยอดเขาหลักยังมีแสงแห่งพระธรรม ทะเลหมอก ยอดเขาที่แปลกประหลาด รวมทั้งหินที่แปลกประหลาด และ ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่สวยงาม. เขาฟานจิ้งลักษณะเขาตั้งตระหง่าน รูปแบบสลับซับซ้อน เป็นพื้นที่ในแถบเขตร้อนของประเทศจีนที่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ที่สุดในบรรดาต้นๆเลยก็ว่าได้ และ ในละติจูดเดียวกันนั้นได้ถือว่าเขาจิ้งซานนั้นเป็น “โอเอซิส” เพียงหนึ่งเดียวของละติจูดนี้เลย และเขาฟานจิ้งยังถือเป็น พื้นที่อนุรักษ์และรักษาพันธุ์สัตว์ และ พืช ของ ประเทศจีน ทั้งประเภท 1,2 และ 3 อาทิเช่น ลิงขนทอง (ลิงจมูกเชิด), เสือโคร่ง เป็นต้น เขาฟานจิ้ง 梵净山 Fanjing Mountain เขาฝานจิ้ง ขึ้นทำเนียบมรดกโลก ช่วงเวลา ที่เหมาะแก่ การท่องเที่ยว ตั้ง แต่ เดือนเมษายน – เดือน พฤศจิกายน ขอขอบคุณรูปจาก 大wing向学 PHOTOGRAPHY   สนใจ เที่ยวจีน คลิก   ช่อง Youtube คลิก