แม่น้ำแยงซี , แยงซีเกียง หรือแม่น้ำฉางเจียง

เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในเอเชีย มีต้นกำเนิดอยู่ใต้ธารน้ำแข็งทางทิศตะวันตกของภูเขาเก้อลาตานตง ไหลผ่านไปฝั่งตะวันออกของมณฑลชิงไห่ และลงใต้สู่หุบเขาลึกตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างมณฑลเสฉวน กับ ทิเบต และไหลเข้าสู่มณฑลหูหนาน แอ่งน้ำเสฉวนล่องตามเส้นแบ่งเขตระหว่าง มณฑลฉงชิ่ง และ มณฑลหูเป่ย ได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในจีน !

โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง

ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเมืองจงเตี้ยน ห่างจากเมือง 130 กิโลเมตร โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียงเป็นการเลี้ยวหักศอก แม่น้ำแยงซีที่ไหลผ่านเมืองลี่เจียงช่วงนี้มีชื่อว่า จินซา หรือเรียกเต็มๆว่า จินซาเจียง โดยมีความหมายว่า แม่น้ำทรายทอง” ณ จุดนี้เองที่แม่น้ำได้หักโค้งข้อศอกเป็นโค้งแรก เท่ากับ 180 องศา จึงเป็นที่มาของชื่อ โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง ซึ่งหมายถึงโค้งแรกบริเวณต้นน้ำ และเป็นโค้งน้ำที่สวยเด่นที่สุดของแยงซีเกียง

โค้งแรกแม่น้ำแยงซี (Changjiangdiyiwan)

ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเมือง จงเตี้ยน ห่างจากเมืองจงเตี้ยน 130 กิโลเมตร โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียงเป็นการเลี้ยวหักเป็นรูปอักษร V ซึ่งแม่น้ำแยงซีที่ไหลผ่านเมืองลี่เจียง ช่วงนี้มีชื่อว่า “จินซา” หรือเรียกเต็มๆว่า จินซาเจียง โดยมีความหมายว่าแม่น้ำทรายทอง ณ จุดนี้เองที่แม่น้ำได้หักโค้งข้อศอกเป็นโค้งแรก 180 องศา จนเป็นที่มาของคำว่าโค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง ซึ่งหมายถึงโค้งแรกบริเวณต้นน้ำ จากแนวไหลเดิมที่จากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ มาเป็นการไหลจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก จนกลายเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดของจีน และโค้งน้ำที่สวยเด่นที่สุดของแยงซีเกียงนั้นเอง อีกทั้งจุดนี้ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ขบวนทัพของทั้งขงเบ้ง กุบไลข่าน ใช้เป็นจุดข้ามแม่น้ำแยงซีไปทำศึกและเหมาเจ๋อตง เดินทัพทางไกลหนีการล้อมปราบของพวกก๊กมินตั๋งห่างจาก เมืองเก่าลี่เจียง 53 กิโลเมตร เกิดจากแม่น้ำแยงซี (หรือที่คนจีนเรียกว่า แม่น้ำฉางเจียง) ที่ไหลลงมาจากที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต มากระทบกับภูเขาไห่หลอ ทำให้ทิศทางของแม่น้ำหักโค้งไปทางทิตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็นโค้งน้ำที่สวยงาม น่าหลงใหล

ช่องแคบเสือกระโจน (Hutiaoxia)

ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทางแยกของเมืองลี่เจียงและเมืองจงเตี้ยน เป็นหุบเขาในช่วงที่แม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง น้ำบริเวณนี้ไหลเชี่ยวมาก โดยช่วงที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบนี้มีเสือกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ เนื่องจากกลางแม่น้ำบริเวณนี้ มีหินที่เรียกว่า “หินเสือกระโดด” ซึ่งก้อนหินมีความสูงกว่า 13 เมตร จึงเป็นที่มาของชื่อ “ช่องแคบเสือกระโจน” ช่องเขาเสือกระโจน เป็นหนึ่งในหุบเขาเหนือแม่น้ำที่ลึกที่สุดในโลก ผู้อยู่อาศัยในบริเวณนี้มีจำนวนเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นชนพื้นเมืองชาวหน่าซี โดยจะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆบริเวณใกล้เคียง และหาเลี้ยงชีพโดยการเพาะปลูก และรับจ้างนำทางคนต่างถิ่น

เขื่อนซานเสียต้าป้า

เป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนและของโลก รายการการก่อสร้างที่มีผลประโยชน์รวมทั้ง การผลิตไฟฟ้า การคมนาคม การชลประทาน การท่องเที่ยวในหนึ่งเดียว ตั้งอยู่ที่ซานโต่วผิง อำเภอจื่อกุย ในช่องแคบซีหลิงเสีย ห่างจากเขื่อนเก่อโจวป้า เมืองอี๋ชางไปทางตะวันตกด้านต้นน้ำ 40 กิโลเมตร งานสร้างเขื่อนครั้งนี้มีการอพยพชาวบ้านบริเวณอ่างเก็บน้ำจำนวนกว่า 3 ล้านคน สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 2009 ครองตำแหน่งเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก สันเขื่อนมีความยาว 3035 เมตร สูง185เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ 39.3 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งออกเป็น 5 ส่วน  สองส่วนสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า หนึ่งส่วนกลางสำหรับระบายน้ำ

เขื่อนซานเสียต้าป้า

อีกสองส่วนเป็นประตูสำหรับเรือผ่าน ส่วนที่หนึ่งสำหรับเรือที่มีระวางขับน้ำ 3000-10,000 ตัน และอีกส่วนสำหรับเรือที่มีระวางขับน้ำน้อยกว่า 3,000 ตัน ช่องระบายน้ำของเขื่อนยาว 483 เมตร มีประตูให้เรือผ่าน 5 ลำดับชั้น เขื่อนนี้ถูกสร้างให้รับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว ได้ถึง 7 ริกเตอร์ นอกจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้ว ยังช่วยป้องกันน้ำท่วมหลากสองฝากฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียง และสามารเก็บกักน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส่งให้พื้นที่ 1 ใน 5 ของของแม้ประเทศจีน

เขื่อนเก่อโจว

เขื่อนชลประทานเก่อโจวอยู่ที่กลายหุบเขาซานเสีย ห่างจากเขื่อยักษ์ซานเสีย 38 กิโลเมตร เป็นโรงงานปั่นน้ำไฟฟ้าแห่งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง และเป็นโรงงานปั่นน้ำไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ช่องแคบอูเสีย

มีความยาว 42 ก.ม. ซึ่งเป็นช่องแคบใหญ่อันดับหนึ่งในบรรดาช่องแคบทั้งหมดของแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบนี้เนื่องจากอยู่ในอาณาบริเวณภูเขาหวูซันจึงมีทัศนียภาพที่สวยงาม โดยที่สองฟากฝั่งจะมีแนวหินผาที่มีลักษณะเหมือนหินวางเรียงรายซ้อนกันเป็นชั้นอย่างมีระเบียบ ซึ่งมียอดเขา 12 ลูกตั้งเด่นตระหง่านอยู่สองฟากฝั่ง เปรียบเสมือนหนึ่งสร้อยเพชรมรกตอันงดงามของแม่น้ำแยงซีเกียง

ประตูน้ำ  5 ชั้น

เป็นสุดยอดเทคโนโลยี การระบายน้ำเมตรต่อเมตร ของแต่ละขั้นประตูอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ จากนั้นเรือจะล่องแล่นสู่ สีหลิงเสียซึ่งเป็นช่องแคบที่มีขนาดยาวที่สุด 1 ใน 3 ช่องแคบใหญ่น้อยในแม่น้ำแยงซีเกียง มีความยาวประมาณ  70  กิโลเมตร สมัยก่อนช่องแคบซีหลิง ถือได้ว่าเป็นช่องแคบที่มีอัตราความเสี่ยงสูงที่สุดในการแล่นเรือ เนื่องจากมีทั้งหินแก่งและหินโสโครกที่นับไม่ถ้วน และผุดโผล่อยู่ตามน้ำ เรือสำราญที่ใช้สำหรับรองรับบริการนักท่องเที่ยวในการล่องแม่น้ำแยงซีเกียง

เรือ Century Paragon

เป็นเรือที่สร้างขึ้นด้วยเทคนิคที่ทันสมัย คือเป็นระบบไฮบริดที่ใช้เครื่องดีเซลร่วมกับระบบไฟฟ้า ซึ่งเรือที่ใช้เทคนิคทันสมัยแบบนี้มีอยู่ 4 ลำเท่านั้นในจีน เรือมีความยาว 141.8 ม. ภายในมีทั้งหมด 7 ชั้น จุคนได้ราว 400 คน ภายในเรือมีห้องพักให้เลือก ทั้งแบบ Presidential suite ห้องแบบ Executive Suite ห้องแบบ Junior suite และห้องแบบ Deluxe cabin ภายในห้องพักตกแต่งเหมือนอยู่ในโรงแรมห้าดาว มีระเบียงสำหรับชมวิวทุกห้อง พร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และในเรือลำนี้ยังมีห้องต่าง ๆ ให้บริการด้วย เช่น สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย บาร์ ห้องเสริมสวย ร้านอัดรูป ห้องอ่านหนังสือและวารสาร ห้องเล่นสำหรับเด็กเล็ก ห้องบรรยายพิเศษและห้องฉายภาพยนตร์จุได้ถึง 150 ที่นั่ง ห้องจำหน่ายของที่ระลึก

เรือสำราญ YANGTZE GOLD

เรือหรูระดับ 5 ดาว  รองรับผู้โดยสารมากถึง350 จำนวนห้อง: 148 ห้อง บนเรือมีทั้งหมด 6 ชั้น ยาว 136 เมตร กว้าง19.6 เมตร  1 ภายในมีโรงละครขนาดใหญ่ ห้องประชุม ห้องพักทั้งหมดมาตราฐาน 5 ดาว มีระบบน้ำดื่มส่งถึงห้องพักทุกคืน ชั้น 6 มีไนท์คลับพาโนลาม่าสำหรับชมวิว ล๊อบบี้หมุนขนาดใหญ่หรูหรา โปร่งใสสูงสี่ชั้น  มีสระว่ายน้ำแบบเปิด มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ห้องพักสวีทและห้องพักดีลักษณ์ใช้ระบบห้องน้ำแบบสมาร์ท ทุกห้องพักมีระเบียงชมวิวส่วนตัว สำหรับดื่มด่ำกับทิวทัศน์งดงามของแม่น้ำแยงซีเกียง

MS CENTURY DIAMOND 

ราชินีสุดสง่าแห่งลำน้ำแยงซี เรือสำราญ 5 ชั้น ความยาว 110 เมตร ความกว้าง 17 เมตร / กินน้ำลึก 2.6 เมตร / ลูกเรือ 145 คน / ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ รองรับผู้โดยสาร 264 คน / มีดาดฟ้าที่ใหญ่กว่าเรือทุกลำที่ล่องแยงซี ห้องโถงใหญ่เปิดโล่งทั้ง 5 ชั้น มีบาร์ มีห้องกิจกรรม ห้องสมุดเล็ก และมีลิฟต์ 2 ตัวบริการ MS CENTURY DIAMOND  มีห้องพักมาตรฐานขนาด 23 ตารางเมตร 112 ห้อง ทุกห้องพักมีระเบียงชมวิวส่วนตัว ห้องน้ำพร้อมอุปกรณ์ เครื่องเป่าผม satellite-TV มินิบาร์ safe box โทรศัพท์ จัดกิจรรมบนเรือ เช่น รำมวยจีน สอนวาดภาพจีน ห้องเล่นเกมส์ โต๊ะเล่นไพ่นกกระจอก ห้องสมุดเล็ก มีการแสดงศิลปะ และ ดนตรีพื้นบ้าน

MS CENTURY EMERALD 

เรือระดับ 5 ดาว มีความสูง 6 ชั้น ขนาด 7,142 ตัน ปรับอากาศเย็นฉ่ำทั้งลำเรือ มีลูกเรือ 138 คน ความจุผู้โดยสาร 265 คน ความยาวลำเรือ 110 เมตร, กว้าง 17 เมตร, สูง 22.25 เมตร, กินน้ำลึก 2.60 เมตร MS CENTURY EMERALD มีห้องพัก132 ห้อง เป็นห้องมาตรฐาน 112 ห้อง บิสซีเนสเซ็นเตอร์, ห้องสัมมนา, ห้องเต้นรำ, ห้องเคทีวี ส่วนตัว, ห้องนวด, ห้องพยาบาล, ห้องไพ่นกกระจอก, ห้องคาราโอเกะ, บาร์, ห้องชมวิวภายในลำเรือ, คาเฟ่, ห้องกระจายเสียง, ห้องเซาน่า, ห้องยิม, ดาดฟ้าชมวิว, ห้องสูบบุหรี่

ช่วงเวลาที่เหมาะสมจะมาล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง

ช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม เป็นช่วงฤดูร้อนเหมาะแก่การล่องเรือชมแม่น้ำแยงซีเกียง ข้อมูลและภาพ : bebe pandaholiday team สนใจเดินทางไป ทัวร์จีน คลิก    ช่อง Youtube คลิก