เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ตำนานที่กล่าวถึงกันมากคือ มีอยู่วันหนึ่งพระในวัดปรารภว่าไม่มีอาหารจะขบฉัน พระโพธิสัตว์ท่านลืมพวกเราไปแล้วหรือ ทันใดนั้นก็มีฝูงห่านป่าบินผ่านมา และห่านป่าตัวหนึ่งได้พุ่งลงมาชนเจดีย์ถึงแก่ความตาย เพื่ออุทิศร่างให้เป็นอาหารของพระสงฆ์ ซึ่งเชื่อกันว่าห่านป่าตัวนั้นคือ พระโพธิสัตว์นับจากวันนั้นมา พระในวัดจึงเลิกฉันเนื้อสัตว์หันมาฉันอาหารเจแทน อีกตำนวนก็เล่าว่า เจดีแห่งนี้ตอนแรกมีรูปทรงคล้ายห่าน ก็เลยเรียกกันมาอย่างนั้น บางตำนานก็อ้างถึงพระถังซำจั๋งจาริกผ่านทะเลทรายด้วยความลำบากทั้งร้อนทั้งเหนื่อย ตอนนั้นแหงนหน้ามอง แล้วเห็นฝูงห่านบินผ่านมา เกิดความกระหายน้ำ จึงคิดว่าห่านจะพาท่านไปหาแหล่งน้ำได้ เพราะห่านต้องลงเล่นน้ำ จึงเดินตามห่านไป และห่านก็ทำให้ท่านได้พบแหล่งน้ำ ท่านจึงนำมาตั้งเป็นชื่อเจดีย์เพื่อเป็นอนุสรณ์ เจย์ดีแห่งนี้มีความเชื่อว่าหากใครได้มาเยือน จะเกิดความสุขโชคดี สุขภาพแข็งแรง Big Wild Goose Pagoda หรือ เจดีย์ต้าเอี้ยนถ่าตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกำแพงเมืองซีอาน เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาในราชวงศ์ถัง ที่เก็บรักษาพระไตรปิฎกซึ่งพระถังซำจั๋งได้อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย