clock
logo

คานาสือ 1 ในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามที่สุดของจีน

November 23, 2023 | by Panda Holiday
คานาสือ หรือ คาน่าซือ ในภาษาจีนเป็นทะเลสาบน้ำจืด ที่อยู่ท่ามกลางวงโอบล้อมของเทือกเขาอัลไต มีพื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตร โดยอยู่บริเวณตอนเหนือสุด ของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ อยู่ระหว่างพรมแดนจีนกับคาซัคสถานและรัสเซีย โดยคำว่า “คานาส” เป็นภาษามองโกล แปลว่า ความสวยงามอุดมสมบูรณ์และน่าพิศวง” ทะเลสาบคานาสือ เป็นทะเลสาบทรงรี อยู่เหนือระดับน้ำทะเลถึง 1,370 เมตร มีโค้งใหญ่ๆ รวม 6 แห่ง ยาวรวมทั้งสิ้น 24 กิโลเมตร นอกจากนี้แล้วยังถือว่าเป็นทะเลสาบน้ำจืด ที่มีความลึกที่สุดในโลกอีกด้วย โดยจุดที่ลึกที่สุดนั้นอยู่บริเวณโค้งที่ 2 มีความลึกราว 188 เมตร หรือเทียบเท่ากับตึกราว 60 ชั้น ทะเลสาบคานาสือแห่งนี้ มีฉายาว่า “ทะเลสาบเปลี่ยนสี” ด้วยเหตุที่เมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง สีของน้ำในทะเลสาบก็จะเปลี่ยนตาม กล่าวคือในวันท้องฟ้าสดใสน้ำ ในทะเลสาบแห่งนี้จะเป็นสีเขียวครามเข้ม ในวันครึ้มฟ้าครึ้มฝน น้ำในทะเลสาบจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเทา และในช่วงฤดูร้อนที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูงน้ำในทะเลสาบ ก็จะสะท้อนออกมาเป็นสีเขียวครามขุ่น นอกจากนี้แล้ว รอบๆ ทะเลสาบคานาสือ ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยมีความหลากหลายของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์มากมาย มีสัตว์หายากหลายชนิด ที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ เช่น หมีสีน้ำตาล (Ursus arctos) , แมวป่าลิงซ์ยูเรเซีย (Lynxlynx) , เสือดาวหิมะ (Uncia uncia) และเรื่องเล่าเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ สภาพภูมิอากาศมีสภาพแห้งแล้ง อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเดือนมกราคม -20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในช่วงเดือนกรกฎาคมราว 27 องศาเซลเซียส ช่วงเวลาที่เหมาะสมจะมาเที่ยวคานาสือเดือนพฤษภาคม ช่วงต้นฤดูร้อน มาดูภูเขาหิมะ ทุ่งหญ้าและผืนป่าสีเขียว อากาศหนาว - เดือนมิถุนายน ถึง กรกฏาคม เป็นช่วงฤดูร้อน ชมทุ่งดอกไม้ป่าบาน อากาศเย็นสบาย - เดือนสิงหาคม เป็นช่วงฤดูร้อน ชมธรรมชาติ ทุ่งดอกไม้ วิวทิวทัศน์และผืนป่าสีเขียวอากาศเย็นสบาย - เดือนกันยายน ช่วงฤดูใบไม้ร่วง ผืนป่าเปลี่ยนสีและยอดเขาเปลี่ยนสี เป็นช่วงที่ค่าทัวร์ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พักมีราคาแพง คนจีนนิยมมาเที่ยวช่วงนี้มากที่สุด สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ โค้งอ่าววงพระจันทร์ หรือ เย่เลี่ยงวาน เป็นทะเลสาบที่มีตำนานเล่าขานว่าเป็นทะเลสาบที่มีรอยเท้าของเจงกิสข่าน ซึ่งบอกกันว่าเป็นรอยเท้าก่อนที่ท่านจะเดินทางขึ้นสู่สรวงสวรรค์ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้จะมีหลากหลายสีและสีของน้ำทะเลสาบนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ กับลักษณะของท้องฟ้า ในยามนั้นถ้าท้องฟ้ามีลักษณะครึ้มสีของทะเลสาบแห่งนี้ จะมีสีฟ้าครามและในเวลาที่ท้องฟ้าแจ่มใสทะเลสาบนั้นน้ำจะมีลักษณะเป็นสีฟ้าใส - โค้งอ่าวมังกรหลับ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้ จะมีเกาะอยู่ตรงกลางของทะเลสาบ ดูคล้ายกับสันหลังของมังกร และเป็นวิวทิวทัศน์มหัศจรรย์ที่มีชื่อเสียงอีกจุดหนึ่งในอุทยานคานาสือนี้ - โค้งอ่าวเทวดา สาเหตุที่ชื่อว่าทะเลสาบเทวดา เนื่องจากมีผู้เปรียบเปรยว่าในยามเช้าทะเลสาบแห่งนี้จะมีสายหมอกมาปกคลุมอ้อยอิ่งเหนือผืนน้ำจนทำให้เหมือนกับว่าเป็นถิ่นที่อยู่หรือที่สถิตย์ของเทวดา จึงได้ชื่อว่าทะเลสาบเทวดา