บางครั้งที่เราเห็นการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศที่ครอบครัวพาเด็กไปด้วย บางคนอาจสงสัยว่า จะพาเด็กเล็กไปทำไมให้ลำบาก ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบินแบบเท่าผู้ใหญ่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ แต่พ่อแม่ก็ยังอยากพาลูกไปทั้งที่รู้ว่า ความสนุกในการท่องเที่ยวอาจลดลง มีเหตุผลดีๆ มาเล่าให้ฟังเมื่อ พาลูกเที่ยวต่างประเทศ

1. ชีวิตคือการเดินทาง

อุปมาอุปไมยนี้เป็นตัวอย่างที่ดีในการสอนลูกเลย เพราะการเดินทางท่องเที่ยวนั้น สนุกก็สนุก แต่ไม่ใช่จะสบายเหมือนอยู่ที่บ้าน พ่อแม่จะได้ใช้โอกาสนี้สอนลูกให้เรียนรู้ชีวิตไปในตัว ตั้งแต่การรอคอยขึ้นเครื่อง การมีวินัยขณะนั่งอยู่บนเครื่อง การรู้จักเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น การปฏิบัติต่อพนักงานบริการ สิ่งเหล่านี้คือการเรียนรู้ชีวิต การอยู่ในสังคมทั้งสิ้น

2. ฝึกรับผิดชอบตัวเอง

เป็นโอกาสที่จะได้ฝึกให้เด็กรู้จักรับผิดชอบตัวเองเพื่อให้เขาพึ่งพาตัวเองได้ในอนาคตตั้งแต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ พ่อแม่บางคนอาจฝึกเรื่องการจัดกระเป๋าเดินทาง ต้องรู้ว่าตัวเองจะใช้อะไรยังไงบ้าง นอกจากฝึกรับผิดชอบแล้วยังรู้จักวางแผน มองอนาคต เริ่มตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยแล้วพ่อแม่แนะนำใกล้ชิด อีกหน่อยแม้เรื่องใหญ่เด็กก็รู้จักและกล้าตัดสินใจ

3. สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

สถานที่ท่องเที่ยวมีหลายรูปแบบ ในเชิงสร้างสรรค์ความรู้ ความสนุกสนาน สิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์ตรงที่เด็กจะได้รับและเรียนรู้ด้วยตัวเอง ไม่ใช่แค่จากการเห็นภาพหรืออ่านหนังสือ

4. สร้างครอบครัวอบอุ่น

การหาเวลาสร้างกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวที่ได้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุดคือ การท่องเที่ยว เพราะทุกคนอยู่ในอารมณ์พักผ่อนหย่อนใจ สบายๆ ไม่มีเรื่องเคร่งเครียดปวดหัว ไม่มีสิ่งรบกวนจากภาวการณ์ทำงานทุกๆ วัน เด็กๆ จะได้เรียนรู้ความรักความอบอุ่นอย่างใกล้ชิด ต้องยอมรับว่า สังคมยุคใหม่ พ่อแม่ทำงานหนักอาจมีเวลาให้ลูกน้อยลง การเที่ยวด้วยกัน มีความสุขด้วยกันจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวเป็นภาพจำที่งดงามของเด็กไปจนเติบโต

5. กระตุ้นการเรียนรู้ด้านภาษา

สิ่งที่การท่องเที่ยวในต่างแดนมีให้มากกว่าการท่องเที่ยวในประเทศก็คือ เรื่องของภาษา เมื่อไปต่างแดน ภาษาที่สองในการสื่อสารจะสามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดการอยากเรียนรู้เพื่อครั้งต่อไปจะได้สามารถสื่อสารได้ด้วยตนเอง ทำให้การเรียนภาษาซึ่งจำเป็นอย่างมากทั้งในปัจจุบันและอนาคต เด็กจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นว่าเขาจะฝึกภาษาให้ดีเพื่อการท่องเที่ยวที่สนุกยิ่งขึ้นในครั้งต่อไป ไม่ต้องคะยั้นคะยอให้เรียนอีกต่อไป

6. ฝึกความอดทน

การท่องเที่ยวในเวลาที่จำกัด การเดินทาง ความสนุก ประสบการณ์ใหม่ๆ มีความเหน็ดเหนื่อยแถมพกมาให้ด้วย เด็กๆ ควรได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเอง และยอมรับผลที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เลือกแล้ว Cr : Jetradar สนใจเดินทาง พาลูกเที่ยวต่างประเทศ คลิก