clock
logo

Georgia ทบิลิซี่ บาทูมี่ กูดาอูรี มิทสเคต้า EP.2 - ZGBUS2205TK

Georgia ทบิลิซี่ บาทูมี่ กูดาอูรี มิทสเคต้า EP.2

รหัสทัวร์ : ZGBUS2205TK
Georgia ทบิลิซี่ บาทูมี่ กูดาอูรี มิทสเคต้า EP.2

  • ชมความงามโบสถ์ท่ามกลางหุบเขาคอเคซัส,อันซีนจอร์เจียนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา,ล่องเรือชมความความทะเลดำ
  • ดาว
เดินทางช่วง
2 ก.ค. 65 - 5 พ.ย. 65 ( ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
2 ก.ค. 65 - 9 ก.ค. 65 48,990 55,490 48,990 แสดง -
16 ก.ค. 65 - 23 ก.ค. 65 48,990 55,490 48,990 แสดง -
30 ก.ค. 65 - 6 ส.ค. 65 48,990 55,490 48,990 แสดง -
12 ส.ค. 65 - 19 ส.ค. 65 48,990 55,490 48,990 แสดง -
21 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 48,990 55,490 48,990 แสดง -
3 ก.ย. 65 - 10 ก.ย. 65 47,990 54,490 47,990 แสดง -
8 ก.ย. 65 - 15 ก.ย. 65 47,990 54,490 47,990 แสดง -
15 ก.ย. 65 - 22 ก.ย. 65 47,990 54,490 47,990 แสดง -
18 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 47,990 54,490 47,990 แสดง -
28 ก.ย. 65 - 5 ต.ค. 65 47,990 54,490 47,990 แสดง -
29 ต.ค. 65 - 5 พ.ย. 65 46,990 53,490 46,990 แสดง -

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

Georgia ทบิลิซี่ บาทูมี่ กูดาอูรี มิทสเคต้า EP.2
Georgia ทบิลิซี่ บาทูมี่ กูดาอูรี มิทสเคต้า EP.2
ราคาเริ่มต้น 46,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน