clock
logo

9C ซีอาน ลั่วหยาง ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ผ่านโบราณสถานอันงดงาม 6วัน5คืน พัก 5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น - XIY2405099C

9C ซีอาน ลั่วหยาง ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ผ่านโบราณสถานอันงดงาม 6วัน5คืน พัก 5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น

รหัสทัวร์ : XIY2405099C
9C ซีอาน ลั่วหยาง ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ผ่านโบราณสถานอันงดงาม 6วัน5คืน พัก 5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น

  • - เข้าชมมหาสุสานของจักรพรรดิจีน จิ๋นซีฮ่องเต้(ฉินสื่อหวงตี้) แห่งราชวงศ์ฉิน - ชมกำแพงเมืองจีนซีอาน ยังคงความสมบูรณ์ตั้งตระหง่านมานานนับพันปี - อิสระช้อปปิ้งที่ถนนต้าถังเมืองที่ไม่เคยหลับไหล
  • ซีอาน - ลั่วหยาง - ศาลเจ้ากวนอู - ถ้ำหลงเหมิน - เมืองเติงเฟิง - วัดเส้าหลิน - ศาลามังกร - วัดกว่างเหริน - กำแพงเมืองซีอาน - หาระฆัง - ถนนคนเดินมุสลิม - สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - วัดต้าฉือเอิน - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - ถนนต้าถังเมืองที่ไม่เคยหลับไหล
  • 5 ดาว
เดินทางช่วง
24 พ.ค. 67 - 25 ก.ย. 67 ( 14 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
24 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67 47,900 57,900 แสดง - 20
1 มิ.ย. 67 - 6 มิ.ย. 67 47,900 57,900 แสดง - 20
14 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67 47,900 57,900 แสดง - 20
21 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67 47,900 57,900 แสดง - 20
5 ก.ค. 67 - 10 ก.ค. 67 49,900 59,900 แสดง - 20
12 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67 49,900 59,900 แสดง - 20
19 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67 49,900 59,900 แสดง - 20
26 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 49,900 59,900 แสดง - 20
9 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67 49,900 59,900 แสดง - 20
16 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67 49,900 59,900 แสดง - 20
23 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67 49,900 59,900 แสดง - 20
6 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67 49,900 59,900 แสดง - 20
13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67 49,900 59,900 แสดง - 20
20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 49,900 59,900 แสดง - 20

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

9C ซีอาน ลั่วหยาง ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ผ่านโบราณสถานอันงดงาม 6วัน5คืน พัก 5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น
9C ซีอาน ลั่วหยาง ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ผ่านโบราณสถานอันงดงาม 6วัน5คืน พัก 5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น
ราคาเริ่มต้น 47,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน