clock
logo

ชิงเต่า - ภูเขาไท่ซาน เยือนบ้านเกิดของศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ขงจื้อ ชมภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่สวยงานและยิ่งใหญ่ที่สุด 6 วัน 4 คืน พัก 4- 5 ดาว - TAO240410SC

ชิงเต่า - ภูเขาไท่ซาน เยือนบ้านเกิดของศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ขงจื้อ ชมภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่สวยงานและยิ่งใหญ่ที่สุด 6 วัน 4 คืน พัก 4- 5 ดาว

รหัสทัวร์ : TAO240410SC
ชิงเต่า - ภูเขาไท่ซาน เยือนบ้านเกิดของศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ขงจื้อ ชมภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่สวยงานและยิ่งใหญ่ที่สุด 6 วัน 4 คืน พัก 4- 5 ดาว

  • เยือนบ้านเกิดของศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ ขงจื้อ ชมภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่สวยงานและยิ่งใหญ่ที่สุด
  • สะพานจั้นเฉียว - เขาปลาเล็ก - พิพิธภัณฑ์โรงเบียร์ชิงเต่า - เหว่ยฟาง - หมู่บ้านศิลปะตระกูลหยาง - จี่หนาน - เมืองโบราณจี่หนานหมิงสุ่ย - ทะเลสาบ Daming - น้ำพุเสือดำ - เมืองซีว์ฝู่ - บ้านขงจื้อ - ศาลเจ้าขงจื้อ - ไท่ซาน - หนานเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) -ถนนเทียน - วัดอี้หวง - วัดไต้เมี่ยว - จัตรัสเทียนจิน - จัตุรัสอู่ซือ - ถนนแปดสาย - สวนสาธารณะ - จงซาน
เดินทางช่วง
6 ก.ค. 67 - 31 ต.ค. 67 ( 14 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
6 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 67 35,000 40,000 33,000 27,000 แสดง - 20
13 ก.ค. 67 - 18 ก.ค. 67 35,000 40,000 33,000 27,000 แสดง - 20
20 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67 35,000 40,000 33,000 27,000 แสดง - 20
27 ก.ค. 67 - 1 ส.ค. 67 35,000 40,000 33,000 27,000 แสดง - 20
3 ส.ค. 67 - 8 ส.ค. 67 35,000 40,000 33,000 27,000 แสดง - 20
10 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67 35,000 40,000 33,000 27,000 แสดง - 20
17 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67 35,000 40,000 33,000 27,000 แสดง - 20
24 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67 35,000 40,000 33,000 27,000 แสดง - 20
7 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67 35,000 40,000 33,000 27,000 แสดง - 20
14 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67 35,000 40,000 33,000 27,000 แสดง - 20
21 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67 35,000 40,000 33,000 27,000 แสดง - 20
12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 37,000 43,000 35,000 29,000 แสดง - 20
19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 37,000 43,000 35,000 29,000 แสดง - 20
26 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67 37,000 43,000 35,000 29,000 แสดง - 20

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ชิงเต่า - ภูเขาไท่ซาน เยือนบ้านเกิดของศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ขงจื้อ ชมภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่สวยงานและยิ่งใหญ่ที่สุด 6 วัน 4 คืน พัก 4- 5 ดาว
ชิงเต่า - ภูเขาไท่ซาน เยือนบ้านเกิดของศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ขงจื้อ ชมภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่สวยงานและยิ่งใหญ่ที่สุด 6 วัน 4 คืน พัก 4- 5 ดาว
ราคาเริ่มต้น 35,000
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน