clock
logo

TG เฉินตู ตุนหวง เส้นทางสายไหม ย้อนรอยประวัติศาสตร์เส้นทางสายไหมโบราณ 8วัน 7คืน พัก 4-5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น - SR241021TG

TG เฉินตู ตุนหวง เส้นทางสายไหม ย้อนรอยประวัติศาสตร์เส้นทางสายไหมโบราณ 8วัน 7คืน พัก 4-5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น

รหัสทัวร์ : SR241021TG
TG เฉินตู ตุนหวง เส้นทางสายไหม ย้อนรอยประวัติศาสตร์เส้นทางสายไหมโบราณ 8วัน 7คืน พัก 4-5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น

  • - เข้าชม ถ้ำพระพันองค์ มรดกของจีนโบราณอันลือชื่อในวงการศิลปกรรมโลก - ถ้ำพระมอเกาคู คือหนึ่งในสี่กลุ่มถ้ำพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน - ตื่นตากับภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า ที่งดงามมหัศจรรย์
  • เมืองเฉินตู - ถนนโบราณจินลี่ - วังแพะขียว - วัดต้าฝอซื่อ - เมืองจางเย่ - เมืองเจี่ยยี่กวน - ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า - เมืองเจี่ยยี่กวน - ตุนหวง - หมิงซาซาน - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว - ถ้ำพระมอเกาคู - เมืองทูรูฟาน - เมืองโบราณเกาฉางกู่ - ถ้ำพระพุทธรูปพันองค์ - คอนเอ๋อจิ่ง - ภูเขาเปลวเพลิง - เมืองอูรูมูฉี - ต้าปาจาร์ - สวนหงซาน - พิพิธภัณฑ์ซินเกียง - ถนนคนเดินชุนซีลู่
เดินทางช่วง
20 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
20 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 89,900 101,900 แสดง - 20
Sold Out
21 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 89,900 101,900 แสดง - 20
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

TG เฉินตู ตุนหวง เส้นทางสายไหม ย้อนรอยประวัติศาสตร์เส้นทางสายไหมโบราณ 8วัน 7คืน พัก 4-5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น
TG เฉินตู ตุนหวง เส้นทางสายไหม ย้อนรอยประวัติศาสตร์เส้นทางสายไหมโบราณ 8วัน 7คืน พัก 4-5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น
ราคาเริ่มต้น 89,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน