clock
logo

TG เซี่ยงไฮ้ หุบเขาเทวดา ขึ้นชมเขาหวงซาน เยือนเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ 6วัน5คืน พัก 4-5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น - SHA240507TG

TG เซี่ยงไฮ้ หุบเขาเทวดา ขึ้นชมเขาหวงซาน เยือนเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ 6วัน5คืน พัก 4-5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น

รหัสทัวร์ : SHA240507TG
TG เซี่ยงไฮ้ หุบเขาเทวดา ขึ้นชมเขาหวงซาน เยือนเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ 6วัน5คืน พัก 4-5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น

เดินทางช่วง
22 พ.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 ( 5 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
22 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 63,500 73,500 แสดง - 20
Sold Out
24 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67 63,500 73,500 แสดง - 20
Sold Out
5 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 63,500 73,500 แสดง - 20
19 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67 63,500 73,500 แสดง - 20
17 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 65,000 75,000 แสดง - 20

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

TG เซี่ยงไฮ้ หุบเขาเทวดา ขึ้นชมเขาหวงซาน เยือนเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ 6วัน5คืน พัก 4-5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น
TG เซี่ยงไฮ้ หุบเขาเทวดา ขึ้นชมเขาหวงซาน เยือนเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ 6วัน5คืน พัก 4-5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น
ราคาเริ่มต้น 63,500
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน