clock
logo

ทัวร์ แกรนด์รัสเซีย 9 วัน 6 คืน (Golden Ring) EK - PDHD240250

ทัวร์ แกรนด์รัสเซีย 9 วัน 6 คืน (Golden Ring) EK

รหัสทัวร์ : PDHD240250
ทัวร์ แกรนด์รัสเซีย 9 วัน 6 คืน (Golden Ring) EK

  • -ดูไบ - มอสโคว์ - วลาดิเมียร์ - ชมเมือง - ซุสดาล(โกลด์เดน ริง) -ซุสดัล - พระราชวังซุสดัล - เซอร์กีเยฟ โปสาด(ซากอร์ส) - จัตุรัสแดง -เข้าชมมหาวิหารเซนต์บาซิล - เข้าชมพระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ -สถานีรถไฟใต้ดิน - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - เนินเขาสแปร์โร่ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
  • -ถนนอารบัต - ชมการแสดงละครสัตว์ - รถไฟด่วน SAPSAN – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก -โบสถ์หยดเลือด - เข้าชมป้อมปีเตอร์ & พอล - เข้าชมพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ(วังฤดูร้อน) -พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ(วังฤดูหนาว) - ดินเนอร์และชมโชว์พื้นเมืองที่ Nikolaevsky Palace -หมู่บ้านพุชกิ้น - พระราชวังแคทเธอรีน - มหาวิหารเซนต์ไอแซค
  • -บริการอาหารค่ำ และชม การแสดงระบำพื้นเมือง ที่ NIKOLAEVSKY PALACE -อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร / นำท่านชมการแสดงละครสัตว์ Moscow Circus
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
21 พ.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 ( 6 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
21 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67 97,900 110,800 97,900 97,900 97,900 แสดง - 20
1 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67 99,900 112,800 99,900 99,900 99,900 แสดง - 20
11 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 105,900 121,800 105,900 105,900 105,900 แสดง - 20
14 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 97,900 110,800 97,900 97,900 97,900 แสดง - 20
11 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 97,900 110,800 97,900 97,900 97,900 แสดง - 20
19 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 95,900 108,800 95,900 95,900 95,900 แสดง - 20

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ แกรนด์รัสเซีย 9 วัน 6 คืน (Golden Ring) EK
ทัวร์ แกรนด์รัสเซีย 9 วัน 6 คืน (Golden Ring) EK
ราคาเริ่มต้น 95,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน