clock
logo

ZGDAD-2402VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 1 คืน - PDHD240048

ZGDAD-2402VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 1 คืน

รหัสทัวร์ : PDHD240048
ZGDAD-2402VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 1  คืน

  • สุดฟิน "พักบานาฮิลล์ 1 คืน" ชมดินแดนหมู่บ้านฝรั่งเศส ล่องเรือกระด้ง เช็คอินศัสตาร์ดทาวน์ เมืองโบราณฮอยอัน
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
( 0 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคาอื่นๆ Group Size

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGDAD-2402VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 1  คืน
ZGDAD-2402VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 0
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน