clock
logo

ทิเบต ซิกัตเซ่ ครั้งหนึ่งในชีวิต เยือนดินแดนสวรรค์บนหลังคาโลก 6วัน5คืน พัก 4 ดาว (มิ.ย.-ก.ค.) - LXA240607TG

ทิเบต ซิกัตเซ่ ครั้งหนึ่งในชีวิต เยือนดินแดนสวรรค์บนหลังคาโลก 6วัน5คืน พัก 4 ดาว (มิ.ย.-ก.ค.)

รหัสทัวร์ : LXA240607TG
ทิเบต ซิกัตเซ่ ครั้งหนึ่งในชีวิต เยือนดินแดนสวรรค์บนหลังคาโลก 6วัน5คืน พัก 4 ดาว (มิ.ย.-ก.ค.)

  • - ชมพระราชวังโปตาลากง มรดกโลกเลื่องชื่อแห่งทิเบต - สัมผัสการนั่งรถไฟ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม - ชมทะเลสาบ ยัมครก ทะเลสาบน้ำจืดที่สูงที่สุดในโลก
  • เฉินตู - ถนนโบราณจินลี่ - เมืองลาซา - วัดโจคัง - ถนนแปดเหลี่ยม - คาโนลา กราเซียร์ - นครซึกาเซ่ - วัดทาชินลุนโป - วังแพะเขียว
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
19 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
19 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67 69,900 76,400 แสดง - 20
26 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 69,900 76,400 แสดง - 20

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทิเบต ซิกัตเซ่ ครั้งหนึ่งในชีวิต เยือนดินแดนสวรรค์บนหลังคาโลก 6วัน5คืน พัก 4 ดาว (มิ.ย.-ก.ค.)
ทิเบต ซิกัตเซ่ ครั้งหนึ่งในชีวิต เยือนดินแดนสวรรค์บนหลังคาโลก 6วัน5คืน พัก 4 ดาว (มิ.ย.-ก.ค.)
ราคาเริ่มต้น 69,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน