clock
logo

TG ทิเบต สัมผัสดินแดนหลังคาโลก 8วัน7คืน พัก 4-5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น - LXA240509TG

TG ทิเบต สัมผัสดินแดนหลังคาโลก 8วัน7คืน พัก 4-5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น

รหัสทัวร์ : LXA240509TG
TG ทิเบต สัมผัสดินแดนหลังคาโลก 8วัน7คืน พัก 4-5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น

  • - ชมพระราชวังโปตาลากง มรดกโลกเลื่องชื่อแห่งทิเบต - สัมผัสการนั่งรถไฟไต่หลังคาโลก ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม - ดูการสนทนาธรรม ณ วัดเซรา
  • วังแพะเขียว - เมืองลาซา - เขาเหย้าหวังซาน - พระราชวังโปตาลากง - วัดเซรา - วัดโจคัง - ถนนแปดเหลี่ยม - ทะเลสาบยามดก - คาโนลา กราเซียร์ - นครซีกาเซ่ - วัดชินลุนโป - นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก - เมืองซีหนิง - มัสยิดตงกวน - เมืองเฉินตู - ถนนโบราณจินลี่ - วัดเหวินซู
เดินทางช่วง
10 ก.ค. 67 - 29 ก.ย. 67 ( 7 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
10 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67 89,900 101,900 แสดง - 20
21 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67 89,900 101,900 แสดง - 20
9 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67 119,900 134,900 แสดง - 20
23 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67 119,900 134,900 แสดง - 20
13 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67 89,900 101,900 แสดง - 20
17 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 89,900 101,900 แสดง - 20
22 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 89,900 101,900 แสดง - 20

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

TG ทิเบต สัมผัสดินแดนหลังคาโลก 8วัน7คืน พัก 4-5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น
TG ทิเบต สัมผัสดินแดนหลังคาโลก 8วัน7คืน พัก 4-5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น
ราคาเริ่มต้น 89,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน