clock
logo

9c ทิเบต ลาซา ร่วมเดินทางสู่ดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ 8วัน7คืน พัก 4-5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น - LXA2405099C

9c ทิเบต ลาซา ร่วมเดินทางสู่ดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ 8วัน7คืน พัก 4-5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น

รหัสทัวร์ : LXA2405099C
9c ทิเบต ลาซา ร่วมเดินทางสู่ดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ 8วัน7คืน พัก 4-5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น

  • - พระราชวังโปตาลากง สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ - นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก ลาซา-ซีหนิง ชมบรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงาม - เข้าชมการสนทนาธรรมของลามะ ณ วัดเซรา
  • เฉินตู - เมืองลาซา - เขาเหย้าหวังซาน -พระราชวังโปตาลากง - วัดเซรา - วัดโจคัง - ถนนแปดเหลี่ยม - ทะเลสาบยามดก - คาโนลา กราเซียร์ - นครซึกาเซ่ - วัดทาชินลุนโป - นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก - เมืองซีหนิง - มัสยิดตงกวน - ถนนโบราณจินลี่
เดินทางช่วง
12 ก.ค. 67 - 26 ก.ย. 67 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
12 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67 84,900 96,900 แสดง - 20
22 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 84,900 96,900 แสดง - 20
11 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67 84,900 96,900 แสดง - 20
19 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67 84,900 96,900 แสดง - 20

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

9c ทิเบต ลาซา ร่วมเดินทางสู่ดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ 8วัน7คืน พัก 4-5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น
9c ทิเบต ลาซา ร่วมเดินทางสู่ดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ 8วัน7คืน พัก 4-5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น
ราคาเริ่มต้น 84,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน