clock
logo

คุนหมิง ลี่เจี่ยง แชงกรีล่า เยือนดินแดนสวรรค์บนผืนแผ่นดินแชงกรีล่า ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก 6วัน5คืน พัก 5 ดาว - KMG240506TG

คุนหมิง ลี่เจี่ยง แชงกรีล่า เยือนดินแดนสวรรค์บนผืนแผ่นดินแชงกรีล่า ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก 6วัน5คืน พัก 5 ดาว

รหัสทัวร์ : KMG240506TG
คุนหมิง ลี่เจี่ยง แชงกรีล่า เยือนดินแดนสวรรค์บนผืนแผ่นดินแชงกรีล่า ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก 6วัน5คืน พัก 5 ดาว

  • - ชมภูเขาหิมะมังกรหยก แสนอลังการ - ชมโชว์ Impression Lijiang การแสดงอลังการ ผลงานของผู้กำกับชื่อดัง จาง อี้โหมว - ชมเมืองเก่าโบราณลี่เจี่ยง เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 800 ปี
  • เมืองฉู่สง - เมืองโบราณต้าลี่ - ผ่านชมด่านเจดีย์สามองค์ - โค้งแรกของเม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองจงเตี้ยน - วัดลามะซงจ้านหลิง - เมืองโบราณจงเตี้ยน - เมืองลี่เจียง - สะน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - ชมโชว์จางอวี้โหมว - ไป๋สุ๋ยเหอ - อุทยานน้ำหยก - เมืองคุนหมิง - ตำหนักทองคำจินเตี้ยน - วัดหยวนทง
  • 5 ดาว
เดินทางช่วง
22 พ.ค. 67 - 26 มิ.ย. 67 ( 3 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
22 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 47,800 56,800 แสดง - 20
14 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67 47,800 56,800 แสดง - 20
21 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67 47,800 56,800 แสดง - 20

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

คุนหมิง ลี่เจี่ยง แชงกรีล่า เยือนดินแดนสวรรค์บนผืนแผ่นดินแชงกรีล่า ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก 6วัน5คืน พัก 5 ดาว
คุนหมิง ลี่เจี่ยง แชงกรีล่า เยือนดินแดนสวรรค์บนผืนแผ่นดินแชงกรีล่า ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก 6วัน5คืน พัก 5 ดาว
ราคาเริ่มต้น 47,800
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน