clock
logo

TG เฉินตู จิ่วจ้ายโกว ขึ้นเขาง้อไบ๊สักการะองค์ผู่เสียนทรงช้าง ชมอุทยานจิ่วจ้ายโกว 8วัน7คืน พัก 5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น - JZH2410TGB

TG เฉินตู จิ่วจ้ายโกว ขึ้นเขาง้อไบ๊สักการะองค์ผู่เสียนทรงช้าง ชมอุทยานจิ่วจ้ายโกว 8วัน7คืน พัก 5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น

รหัสทัวร์ : JZH2410TGB
TG เฉินตู จิ่วจ้ายโกว ขึ้นเขาง้อไบ๊สักการะองค์ผู่เสียนทรงช้าง ชมอุทยานจิ่วจ้ายโกว 8วัน7คืน พัก 5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น

  • - ชมโชว์ที่มีชื่อเสียงแห่งนครเฉินตู โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - เที่ยวมรดกทางธรรมชาติ จิ่วจ้ายโกว แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่จิ่วจ้ายโกว
  • เมืองเฉินตู - วังแพะเขียว - เมืองจิ่วจ้ายโกว - เมืองโบราณซงพาน - อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว - ชมโชว์ระบำทิเบต - อุทยานหวงหลง - เมืองเม้าเสี้ยน - เมืองตูเจียงเยี่ยน - เล่อซาน - ง้อไบ๊ - ยอดเขาทองคำจินติ่ง - วัดเป้ากั๋ว - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนคนเดินชุนซีลู่
  • 5 ดาว
เดินทางช่วง
20 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
20 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 69,900 83,900 แสดง - 20
21 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 69,900 83,900 แสดง - 20

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

TG เฉินตู จิ่วจ้ายโกว ขึ้นเขาง้อไบ๊สักการะองค์ผู่เสียนทรงช้าง ชมอุทยานจิ่วจ้ายโกว 8วัน7คืน พัก 5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น
TG เฉินตู จิ่วจ้ายโกว ขึ้นเขาง้อไบ๊สักการะองค์ผู่เสียนทรงช้าง ชมอุทยานจิ่วจ้ายโกว 8วัน7คืน พัก 5 ดาว ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น
ราคาเริ่มต้น 69,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน