clock
logo

เฉินตู ย่าติง เยือนดินแดนสวรรค์กลางหุบเขามณฑลเสฉวน 8วัน7คืน พัก 4-5 ดาว (ต.ค. 67) - CTU2410189C

เฉินตู ย่าติง เยือนดินแดนสวรรค์กลางหุบเขามณฑลเสฉวน 8วัน7คืน พัก 4-5 ดาว (ต.ค. 67)

รหัสทัวร์ : CTU2410189C
เฉินตู ย่าติง เยือนดินแดนสวรรค์กลางหุบเขามณฑลเสฉวน 8วัน7คืน พัก 4-5 ดาว (ต.ค. 67)

  • เฉินตู - อุทยานภูเขาสี่ดรุณี - ซวงเฉียวโกว - หมู่บ้านชาวทิเบต - หอเตียวโหลว - เมืองซินตูเฉียว - เมืองหย่าเจียง - เมืองหลี่ถัง - เมืองย่าติง - อุทยานย่าติง - วัดชงกู่ - ทุ่งหญ้าลั่วหรง - ทะเลสาบน้ำนม - ทุ่งหญ้าถ่ากง - วัดถ่ากง - เมืองหย่าเจียง - เมืองซินตูเฉียว - สะพานหลูติ้งเฉียว - คังติ้ง - ถนนคนเดินซุนชีลู่
เดินทางช่วง
18 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
18 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 59,900 73,900 แสดง - 20

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

เฉินตู ย่าติง เยือนดินแดนสวรรค์กลางหุบเขามณฑลเสฉวน 8วัน7คืน พัก 4-5 ดาว (ต.ค. 67)
เฉินตู ย่าติง เยือนดินแดนสวรรค์กลางหุบเขามณฑลเสฉวน 8วัน7คืน พัก 4-5 ดาว (ต.ค. 67)
ราคาเริ่มต้น 59,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน