clock
logo

มหัศจรรย์ Ba Na Hill เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ - BTVN081VZ

มหัศจรรย์ Ba Na Hill เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์

รหัสทัวร์ : BTVN081VZ
มหัศจรรย์ Ba Na Hill เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์

  • นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นสู่บานาฮิลล์,หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส บานาฮิลล์, เที่ยวเมืองมรดกโลกฮอยอัน
  • Premium Seafood
เดินทางช่วง
5 มิ.ย. 65 - 26 ต.ค. 65 ( ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
5 มิ.ย. 65 - 8 มิ.ย. 65 11,999 14,999 10,999 แสดง -
19 มิ.ย. 65 - 22 มิ.ย. 65 12,999 15,999 12,999 แสดง -
26 มิ.ย. 65 - 29 มิ.ย. 65 12,999 15,999 11,999 แสดง -
10 ก.ค. 65 - 13 ก.ค. 65 12,999 15,999 11,999 แสดง -
7 ส.ค. 65 - 10 ส.ค. 65 12,999 15,999 11,999 แสดง -
14 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65 12,999 15,999 11,999 แสดง -
24 ส.ค. 65 - 27 ส.ค. 65 12,999 15,999 11,999 แสดง -
28 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65 11,999 14,999 10,999 แสดง -
11 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65 12,999 15,999 11,999 แสดง -
25 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65 12,999 15,999 11,999 แสดง -
2 ต.ค. 65 - 5 ต.ค. 65 12,999 15,999 11,999 แสดง -
16 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65 12,999 15,999 11,999 แสดง -
23 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65 14,999 17,999 13,999 แสดง -

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

มหัศจรรย์ Ba Na Hill เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
มหัศจรรย์ Ba Na Hill เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
ราคาเริ่มต้น 11,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน