clock
logo

ครั้งหนึ่งในชีวิตกับที่สุดของการเดินทาง เอเวอเรสต์เบสแคมป์ เขาไกรลาส(Everest Base Camp) 12วัน11คืน ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น พัก 4-5 ดาว - BEC240609TG

ครั้งหนึ่งในชีวิตกับที่สุดของการเดินทาง เอเวอเรสต์เบสแคมป์ เขาไกรลาส(Everest Base Camp) 12วัน11คืน ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น พัก 4-5 ดาว

รหัสทัวร์ : BEC240609TG
ครั้งหนึ่งในชีวิตกับที่สุดของการเดินทาง เอเวอเรสต์เบสแคมป์ เขาไกรลาส(Everest Base Camp) 12วัน11คืน ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น พัก 4-5 ดาว

  • - เส้นทางที่ครั่งหนึ่งในชีวิตต้องไป เขาไกรลาสและเขาเอเวอเรสต์ ภูเขาที่สูงที่สุดในโลก - บินโดยสายการบินไทย สายการบินระดับมาตรฐาน น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม - เที่ยวครบทุกจุดพร้อมกับหัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ ชำนาญ และปลอดภัย - พักโรงแรมที่ดีที่สุดและระดับมาตรฐาน
  • เฉินตู - ถนนโบราณจินลี่ - เมืองลาซา - วัดโจคัง - ถนนแปดเหลี่ยม - เขาเหย้าหวังซาน - พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยาของทิเบต - วัดเซรา - พระราชวังโปตาลากง - ทะเลสาบยามดรก - ซิกาเซ่ - วัดทาชิลุนโป - เมืองติ้งยื่อ Tingri - Everest Base Camp - ทะเลสาบไพกูซัว - เมืองซากะ - ผ่านเมืองจงปา Zhongpa - ทะเลสาบมานัสโรวาร์หรือผังยงชั่ว - วัดฉีอู่ซื่อ - เมืองถ่าชิง - เที่ยวชมภูเขาไกรลาส - ถนนคนเดินชุนซีลู่
เดินทางช่วง
19 ก.ค. 67 - 17 ก.ย. 67 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
19 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 136,000 165,000 แสดง - 20
6 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 145,000 174,000 แสดง - 20

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ครั้งหนึ่งในชีวิตกับที่สุดของการเดินทาง เอเวอเรสต์เบสแคมป์ เขาไกรลาส(Everest Base Camp) 12วัน11คืน ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น พัก 4-5 ดาว
ครั้งหนึ่งในชีวิตกับที่สุดของการเดินทาง เอเวอเรสต์เบสแคมป์ เขาไกรลาส(Everest Base Camp) 12วัน11คืน ไม่ลงร้าน ไม่ขายออฟชั่น พัก 4-5 ดาว
ราคาเริ่มต้น 136,000
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน