clock
logo

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน Planet Holidays เป็นทัวร์จีนคุณภาพ สัมผัสประเทศจีนอันยิ่งใหญ่ หลากหลายรูปแบบ สัมผัสวัฒนธรรมใหม่ๆ อาทิเช่น เซี่ยงไฮ้
ปักกิ่ง เมืองหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ซูโจว เมืองอู๋ซิ พระใหญ่หลิงซาน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้ง