clock
logo
banner-search

ปากีสถาน

ปากีสถาน 8 พีเรียด จาก 4 โปรแกรม

Loading...

ปากีสถาน ชมความงามดอกซากุระ สัมผัสธรรมธรรมชาติ เส้นทางคาราโครัมไฮเวย์

ทัวร์โค๊ด ISB240412TG
อิสลามาบัด - เส้นทางคาราโครัมไฮเวย์ - ซีลาส - จุดชมวิวราคาโพชิ - คาริมมาบัดบาซ่า - คาริมาบัด ฮุนซ่า ช่องแคบคุนจีราบ - ทะเลสาบอัตตาบัต - ด่านพรมแดนคุนจีราบ - พาสสุกลาเซียร์ - Khunjerab Pass and National Park - คาริมาบัด - กราเซียฮอปเปอร์ - ป้อมบัลติท - ดุยเกอร์ - ป้อมอัลติท - กิลกิต - โขดหินจารึก - เบสชาม - พิพิธภัณฑ์เมืองตักศิลา - มหาสถูปแห่งตักศิลา - มหาวิทยาลัยจูเลียน - มัสยิดไฟซาล
เดินทางช่วง
9วัน 8คืน / เริ่มเพียง 78,000 บ.

9 วัน 7 คืน ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์

ทัวร์โค๊ด PDHD220717
อิสลามาบัด – ตักศิลา – กิลกิต (บินภายใน 2 เที่ยว) – หุบเขาฮุนซา (มีนาคม - กลางเมษายน ชมซากุระบาน) – หุบเขานาการ์ – ฮอปเปอร์ กลาเซียร์ – อีเกิลเนสท์ – พาสสุ – ล่องเรือทะเลสาบอัตตาบัต – กุลมิต – สะพานฮุนเซน – ลาฮอร์
อาหารท้องถิ่น อาหารจีน อาหารไทย
เดินทางช่วง
12 เม.ย. - 20 เม.ย. 67
 Thai Airways
9วัน 7คืน / เริ่มเพียง 93,900 บ.

11 วัน 9 คืน อัฟกานิสถาน

ทัวร์โค๊ด PDHD240097
อิสลามาบัด อุทยานแห่งชาติเนินเขามาร์กาล่า – ดามันอีโค่ – อนุสาวรีย์ปากีสถาน พระพุทธรูปแห่ง Bamyan - ชาร์-อี โกลโกลา - ทะเลสาบแบนด์-เอ-อามีร์ - สถูปปาร์วัน เจดีย์ตอฟดารา - มัสยิดมัสจิดี จามี - โรงงานกระเบื้องเมืองเฮรัต – ป้อมปราการเฮรัต – ตลาดเฮรัตบาซาร์ – สุสานของโกฮาร์ชาด - หอคอยสุเหร่าแห่งเฮรัต - มัสยิด Guzargah – สวนบาเบอร์ มัสยิดชาห์ โด ชัมชีรา - บีบี มาห์โร ฮิลส์ - เปศวาร์ - มัสยิดมหาบัทข่าน – ป้อมบาลาฮิสซาร์
อิสลามาบัด อุทยานแห่งชาติเนินเขามาร์กาล่า – ดามันอีโค่ – อนุสาวรีย์ปากีสถาน พระพุทธรูปแห่ง Bamyan - ชาร์-อี โกลโกลา - ทะเลสาบแบนด์-เอ-อามีร์ - สถูปปาร์วัน เจดีย์ตอฟดารา - มัสยิดมัสจิดี จามี - โรงงานกระเบื้องเมืองเฮรัต – ป้อมปราการเฮรัต – ตลาดเฮรัตบาซาร์ – สุสานของโกฮาร์ชาด - หอคอยสุเหร่าแห่งเฮรัต - มัสยิด Guzargah – สวนบาเบอร์ มัสยิดชาห์ โด ชัมชีรา - บีบี มาห์โร ฮิลส์ - เปศวาร์ - มัสยิดมหาบัทข่าน – ป้อมบาลาฮิสซาร์
จีน ท้องถิ่น
เดินทางช่วง
18 มี.ค. - 28 มี.ค. 67
 Thai Airways
11วัน 9คืน / เริ่มเพียง 139,900 บ.

11 วัน 9 คืน อัฟกานิสถาน

ทัวร์โค๊ด PDHD240120
บินสู่กรุงคาบูล พร้อมบินภายใน 2 เที่ยว สู่เมืองเฮรัต รวมทุกอย่างแล้ว
อิสลามาบัด อุทยานแห่งชาติเนินเขามาร์กาล่า – ดามันอีโค่ – อนุสาวรีย์ปากีสถาน พระพุทธรูปแห่ง Bamyan - ชาร์-อี โกลโกลา - ทะเลสาบแบนด์-เอ-อามีร์ - สถูปปาร์วัน เจดีย์ตอฟดารา - มัสยิดมัสจิดี จามี - โรงงานกระเบื้องเมืองเฮรัต – ป้อมปราการเฮรัต – ตลาดเฮรัตบาซาร์ – สุสานของโกฮาร์ชาด - หอคอยสุเหร่าแห่งเฮรัต - มัสยิด Guzargah – สวนบาเบอร์ มัสยิดชาห์ โด ชัมชีรา - บีบี มาห์โร ฮิลส์ - เปศวาร์ - มัสยิดมหาบัทข่าน – ป้อมบาลาฮิสซาร์
ท้องถิ่น, จีน
เดินทางช่วง
 Thai Airways
11วัน 9คืน / เริ่มเพียง 144,900 บ.