clock
logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์เส้นทางสายไหม

ทัวร์เส้นทางสายไหม หลันโจว ทูรูฟาน ตุนหวง จางเย่ อูรูมูฉี หมิงซาซาน ทะเลสาบพระจันทร์เสียว ถ้ำพระมอเกาคู เส้นทางสายไหม (Silk Road) เป็นชุดเส้นทางการส่งการค้าและวัฒนธรรมซึ่งเป็นศูนย์กลางของอันตรกิริยาทางวัฒนธรรมผ่านภูมิภาคของทวีปเอเชียที่เชื่อมตะวันตกและตะวันออกโดยการโยงพ่อค้าวาณิช ผู้แสวงบุญ นักบวช ทหาร ชนเร่ร่อนและผู้อาศัยในเมืองจากจีนและอินเดียไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนระหว่างเวลาหลายสมัย

พบทัวร์ ทัวร์เส้นทางสายไหม 0 โปรแกรม

Loading...
ไม่พบรายการที่ค้นหา

ทัวร์เส้นทางสายไหม หลันโจว ทูรูฟาน ตุนหวง จางเย่ อูรูมูฉี หมิงซาซาน ทะเลสาบพระจันทร์เสียว ถ้ำพระมอเกาคู
เส้นทางสายไหม (Silk Road) เป็นชุดเส้นทางการส่งการค้าและวัฒนธรรมซึ่งเป็นศูนย์กลางของอันตรกิริยาทางวัฒนธรรมผ่านภูมิภาคของทวีปเอเชียที่เชื่อมตะวันตกและตะวันออกโดยการโยงพ่อค้าวาณิช ผู้แสวงบุญ นักบวช ทหาร ชนเร่ร่อนและผู้อาศัยในเมืองจากจีนและอินเดียไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนระหว่างเวลาหลายสมัย