clock
logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์หย่าติง

ทัวร์ย่าติง หรืออีกหนึ่งสมญานาม "แชงกรีล่าแห่งสุดท้าย" ที่มาจากนิยาย “The Lost Horizon of Shangrila” ที่เขียนโดยJames Hilton ที่ได้ค้นพบดินแดนดั่งสรวงสวรรค์ในเทพนิยายเมื่อประมาณ 90 ปีก่อน และหลงใหลในธรรมชาติของ ดินแดนจนเขียนเรื่องราวเป็นนิยายโด่งดังไปทั่วโลก โดยดินแดนแห่งมนต์ขลังนี้ นอกจาก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน อันโด่งดังแล้ว ยังมีหุบเขาหิมะ 3 พระโพธิสัตว์ที่ชาวที่บิเทตนับถืออย่างสูง อีกด้วย 1. ยอดเขาเซียนหน่ายยื้อ เป็นตัวแทนของพระโพธิสัตว์กวมอิม ด้วยความสูง 6,032 เมตร 2. ยอดเขาเซี่ยน่าตัวจี่ เป็นตัวแทนพระโพธิสัตว์เหวินซู้ ด้วยความสูง 5,958 เมตร 3.ยอดเขายางว่านหย่ง เป็นตัวแทนของพระโพธิสัตว์จินกั่ง ด้วยความสูง 5,958 เมตร ตั้งอยู่เด่นเป็นสง่ากลางเขตอนุรักษ์หย่าติง เป็นอีกหนึ่งที่อยากให้แนะนำให้เพื่อนๆมาเที่ยว รับชมความงามของธรรมชาติ

พบทัวร์ ทัวร์หย่าติง 0 โปรแกรม

Loading...
ไม่พบรายการที่ค้นหา

ทัวร์ย่าติง

ย่าติง หรืออีกหนึ่งสมญานาม “แชงกรีล่าแห่งสุดท้าย” ที่มาจากนิยาย “The Lost Horizon of Shangrila”
ที่เขียนโดยJames Hilton ที่ได้ค้นพบดินแดนดั่งสรวงสวรรค์ในเทพนิยายเมื่อประมาณ 90 ปีก่อน และหลงใหลในธรรมชาติของ
ดินแดนจนเขียนเรื่องราวเป็นนิยายโด่งดังไปทั่วโลก
โดยดินแดนแห่งมนต์ขลังนี้ นอกจาก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน อันโด่งดังแล้ว ยังมีหุบเขาหิมะ 3 พระโพธิสัตว์ที่ชาวที่บิเทตนับถืออย่างสูง อีกด้วย
1. ยอดเขาเซียนหน่ายยื้อ เป็นตัวแทนของพระโพธิสัตว์กวมอิม ด้วยความสูง 6,032 เมตร
2. ยอดเขาเซี่ยน่าตัวจี่ เป็นตัวแทนพระโพธิสัตว์เหวินซู้ ด้วยความสูง 5,958 เมตร
3.ยอดเขายางว่านหย่ง เป็นตัวแทนของพระโพธิสัตว์จินกั่ง ด้วยความสูง 5,958 เมตร ตั้งอยู่เด่นเป็นสง่ากลางเขตอนุรักษ์หย่าติง
เป็นอีกหนึ่งที่อยากให้แนะนำให้เพื่อนๆมาเที่ยว รับชมความงามของธรรมชาติ