clock
logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์มองโกเลียใน

ทัวร์มองโกเลียใน มีลักษณะพื้นที่แคบยาวพาดตามชายแดนภาคเหนือของจีน กั้นระหว่างจีนกับประเทศมองโกเลียและรัสเซีย มีเมืองหลวงชื่อ ฮูฮอต เป็นที่ราบสูงโดยมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตร พื้นที่ราบสูงในมองโกเลียในกว้างใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เขตปกครองตนเองมองโกเลียในในมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์

พบทัวร์ ทัวร์มองโกเลียใน 0 โปรแกรม

Loading...
ไม่พบรายการที่ค้นหา

ทัวร์มองโกเลียใน มีลักษณะพื้นที่แคบยาวพาดตามชายแดนภาคเหนือของจีน กั้นระหว่างจีนกับประเทศมองโกเลียและรัสเซีย มีเมืองหลวงชื่อ ฮูฮอต
เป็นที่ราบสูงโดยมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตร พื้นที่ราบสูงในมองโกเลียในกว้างใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เขตปกครองตนเองมองโกเลียในในมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์