clock
logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง

ทัวร์ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง เป็นเทศบาลนครที่ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน เป็นหนึ่งในสี่เทศบาลนครที่อยู่ภายใต้การบริหารโดยตรงของรัฐบาลกลาง (อีกสามแห่ง คือ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และเทียนจิน) และเป็นเทศบาลนครเพียงแห่งเดียวที่ไม่ได้ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเล

พบทัวร์ ทัวร์ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง 0 โปรแกรม

Loading...
ไม่พบรายการที่ค้นหา

ทัวร์ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลงเป็นเทศบาลนครที่ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน เป็นหนึ่งในสี่เทศบาลนครที่อยู่ภายใต้การบริหารโดยตรงของรัฐบาลกลาง (อีกสามแห่ง คือ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และเทียนจิน) และเป็นเทศบาลนครเพียงแห่งเดียวที่ไม่ได้ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเล