clock
logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์จางเจียเจี้ย

ทัวร์จางเจียเจี้ย เป็นเมืองระดับจังหวัดในมณฑลหูหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบไปด้วยเขตปกครองยองดิงและเทศมณฑลซิลี และ ซางจี ในเมืองนี้มีอู่หลิงยฺเหวียนซึ่งถูกจัดเป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยยูเนสโก รวมไปถึงทิวทัศน์ระดับ AAAAA ซึ่งจัดโดย การท่องเที่ยวแห่งชาติจีน

พบทัวร์ ทัวร์จางเจียเจี้ย 0 โปรแกรม

Loading...
ไม่พบรายการที่ค้นหา

ทัวร์จางเจียเจี้ย เป็นเมืองระดับจังหวัดในมณฑลหูหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบไปด้วยเขตปกครองยองดิงและเทศมณฑลซิลี และ ซางจี ในเมืองนี้มีอู่หลิงยฺเหวียนซึ่งถูกจัดเป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยยูเนสโก รวมไปถึงทิวทัศน์ระดับ AAAAA ซึ่งจัดโดย การท่องเที่ยวแห่งชาติจีน