clock
logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า

ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า ลี่เจียง และ คุนหมิง คือ เมืองใหญ่สองเมืองในมณฑลยูนนานของประเทศจีน มนฑลยูนนาน มณฑลยูนนานอยู่ทางตอนใต้ติดกับชายแดนประเทศ มีพรมแดนเชื่อมต่อกับเวียดนาม ลาว และเมียนมาร์ คุนหมิง เป็นเมืองศูนย์กลางของมณฑลยูนนาน ส่วนลี่เจียง อยู่เหนือขึ้นไปทางตะวันตกของคุนหมิงอีกที ซึ่งลี่เจียงมีความเป็นเมืองใหญ่ระดับจังหวัดเลยทีเดียว

พบทัวร์ 0 โปรแกรม

Loading...
ไม่พบรายการที่ค้นหา

ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า

ลี่เจียง และ คุนหมิง คือ เมืองใหญ่สองเมืองในมณฑลยูนนานของประเทศจีน มนฑลยูนนาน มณฑลยูนนานอยู่ทางตอนใต้ติดกับชายแดนประเทศ มีพรมแดนเชื่อมต่อกับเวียดนาม ลาว และเมียนมาร์ คุนหมิง เป็นเมืองศูนย์กลางของมณฑลยูนนาน ส่วนลี่เจียง อยู่เหนือขึ้นไปทางตะวันตกของคุนหมิงอีกที ซึ่งลี่เจียงมีความเป็นเมืองใหญ่ระดับจังหวัดเลยทีเดียว