clock
logo

มหัศจรรย์ EUROPE ฝรั่งเศส-สวิส-อิตาลี - BTEUR78QR

มหัศจรรย์ EUROPE ฝรั่งเศส-สวิส-อิตาลี

รหัสทัวร์ : BTEUR78QR
มหัศจรรย์ EUROPE ฝรั่งเศส-สวิส-อิตาลี

  • หอไอเฟล ล่องเรืิอแม่น้ำแซน , โคลอสเซียม หอเอนปิซ่า 2สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, พิชิตยุงฟราวด์ Top Of Europe
  • พิเศษ หอยเอสคาโก้,ไวน์แดงฝรั่งเศส,ชีสฟองดูสวิตเซอร์แลนด์,สปาเก็ตตี้เส้นหมึกแบบเวนิส
เดินทางช่วง
2 มิ.ย. 65 - 20 ม.ค. 66 ( ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
2 มิ.ย. 65 - 10 มิ.ย. 65 87,999 99,999 87,999 86,999 แสดง -
8 ก.ค. 65 - 16 ก.ค. 65 89,999 101,999 89,999 88,999 แสดง -
11 ส.ค. 65 - 19 ส.ค. 65 89,999 101,999 89,999 88,999 แสดง -
9 ก.ย. 65 - 17 ก.ย. 65 87,999 99,999 87,999 86,999 แสดง -
7 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65 89,999 101,999 89,999 88,999 แสดง -
4 พ.ย. 65 - 12 พ.ย. 65 79,999 91,999 79,999 78,999 แสดง -
9 ธ.ค. 65 - 17 ธ.ค. 65 85,999 97,999 85,999 84,999 แสดง -
24 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 95,999 111,999 95,999 94,999 แสดง -
12 ม.ค. 66 - 20 ม.ค. 66 85,999 97,999 85,999 84,999 แสดง -

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

มหัศจรรย์ EUROPE ฝรั่งเศส-สวิส-อิตาลี
มหัศจรรย์ EUROPE ฝรั่งเศส-สวิส-อิตาลี
ราคาเริ่มต้น 79,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน